تاریخ :۸ خرداد ۱۴۰۲
عناصر معدنی مورد نیاز گیاهچه

عناصر معدنی مورد نیاز گیاهچه

 • عناصر معدنی مورد نیاز گیاهچه

  نیازهای معدنی گیاهچه

  یکی از نقش های بذر تغذیه جنین با ذخایر معدنی و آلی در شروع مرحله استقرار است. میزان مواد غذایی ذخیره شده برای گیاه حیاتی است. بذرهای بزرگ ذخیره غذایی Plant nutrients خالص بیشتری دارند ولی در بذرهای کوچک کشش عمومی برای داشتن غلظت بالای عناصر معدنی وجود دارد. بررسی ۲۴ گونه تیره کاسنی نشان دادند وزن بذر با میزان خاکستر آن رابطه معکوس دارد. با عناصر معدنی مورد نیاز گیاهچه در این مطلب از سایت دی مگ آشنا شوید. مطالعه روی ۷۰ گونه از تیره پروتئاسه، رابطه مشابهی بین اندازه بذر و غنای معدنی ثبت شده است.

  نقش عناصر معدنی مورد نیاز گیاهچه

  اندازه گیری ناخالص میزان مطلق هر عنصر در بذر اطلاعات کمی درباره قابلیت دسترسی جنین به آن عنصر را می دهد.

  • برخی از عناصر معدنی mineral elements در تولید پوسته بذر به کار می روند.
  • برخی از عناصر دیگر برای کارکردهای ساختاری مورد استفاده قرار می گیرند و به عنوان قسمتی از ذخایر عناصر غذایی در دسترس نخواهند بود.
  نقش عناصر معدنی مورد نیاز گیاهچه

  نقش عناصر معدنی مورد نیاز گیاهچه

  عناصر خاصی مثل کلسیم نسبت به سایر عناصر تحرک کمی داشته و در نتیجه شاید انتقال آن به جنین مشکل باشد. گونه های Hakea نشان دادند که در گیاهچه های موجود در خاک های طبیعی تنها دو درصد از کلسیم لپه ها به جنین و ۹۰ درصد فسفر . در بلوط هیچ کلسیمی از لپه ها به محور جنینی انتقال نمی یابد. در بین عناصر خیلی متحرک درصدی از آن در طول جوانه زنی بر اثر آبشویی می تواند از دسترس خارج شود. یون های پتاسیم موجود در بذر حساسیت نسبی به آبشویی دارند. در گونه های دانه ریز تا ۵۰ درصد به این طریق از دسترس خارج شود. در مقابل به نظر می رسد فسفر به طور مؤثرتری حفظ می شود.

  مشخصات ذخایر غذایی مورد نیاز بذرها

  از ویژگی جالب ذخایر غذایی بذرها این است که مقدار نسبی عناصر ذخیره شده رابطه ای با نیازهای گیاهچه جوانه زده جدید را ندارند. یک روش بررسی نیازهای اولیه گیاهچه ها به مواد غذایی معدنی خاص در زمان رشد تحت شرایط نور، آب و دمای کافی عرضه همه عناصر معدنی اصلی به جز عنصر مورد آزمایش هست. این امر باعث می شود که گیاهچه ها فقط به ذخایر درونی این عنصر متکی باشند و در نتیجه گیاهچه ها فقط تا زمانی که ذخایر قابل مصرف آن عنصر را به طور کامل مصرف کنند رشد می یابند.

  • حداکثر اندازه گیاهچه مقیاس مناسبی از توانایی بذر برای تأمین مواد معدنی ضروری مختلف درونی را فراهم می سازد.
  • این نوع زیست سنجی روی تعداد زیادی از بذرها شامل آستراسه پوآسه و قاباسه نشان می دهد که ذخایر غذایی معدنی قابل مصرف بذرها صرف نظر از نوع گونه همانند یک ترکیب نامتعادل، به نظر می رسد عرضه نیتروژن درونی در بیشتر گونه ها به سرعت تمام می شود.

  گیاهان برای رشد به چه چیزی نیاز دارند

  کلسیم، منیزیم، پتاسیم، فسفر و آهن ترتیب دقیق این ها به نوع گونه بستگی دارد و گوگرد معمولاً بیشترین زمان عرضه را به خود اختصاص می دهند. مفهوم آن این است که اگر مدت خیلی کمی بعد از جوانه زنی تأمین نیتروژن درونی وجود نداشته باشد بذر نمی تواند از عرضه سایر عناصر با منشا درونی یا خارجی استفاده کند. از این نظر بیشتر بذرها صرف نظر از رده گیاهی آنها احتمالاً به روش مشابهی عمل می کنند. نسبت عناصر مختلف درونی موجود برای گیاهچه به هیچ وجه مکمل نسبت احتمالی آنها در خاک نیست. پیرگیاه گیاهچه های محروم از گوگرد شش برابر بیشتر از آنهایی که بی بهره از نیتروژن بودند رشد داشتند. بنابراین احتمال خیلی زیادی وجود دارد که نیتروژن نسبت به گوگرد در خاک های مناطق معتدل محدود کننده تر باشد.

  گیاهان برای رشد به چه چیزی نیاز دارند

  گیاهان برای رشد به چه چیزی نیاز دارند

  عناصر غذایی در کجا ذخیره می شوند

  توضیح احتمالی برای این وضع نامطلوب آن است که احتمالاً در نحوه اضافه شدن مواد معدنی به ترکیبات ذخیره ای بذر محدودیت های بیوشیمیایی وجود دارد. مقادیر نسبی عناصر با مقدار موجود آنها در همان ترکیب ارتباط دارد. نیتروژن و گوگرد در پروتئین ها ذخیره می شوند. فسفات و کاتیون های عناصر غذایی ماکرو در درون فیتین جای می گیرند که یک ترکیب نامحلولی از کلسیم، منیزیم، پتاسیم و نمک میواینوزیتول، هگزافسفریک اسید است. از نظر شیمیایی اضافه شدن همه عناصر ضروری به این ترکیبات ذخیره ای شاید برای تغذیه متعادل گیاهچه ممکن نباشد ممکن است ترکیب حاصل فقط بهترین سازش باشد.

  مثالی از عناصر معدنی مورد نیاز گیاه

  • بررسی ۱۲ گونه گراس برفی در خاک های با حاصلخیزی بالا و پایین در نیوزیلند نشان داد غلظت عناصر مختلف درون بذر از گونه ای به گونه دیگر تفاوت کمی دارد.
  • غلظت عناصر غذایی در بذرهای گیاهان رشد یافته در زیستگاه های فقیر نسبت به غلظت عناصر در برگ های آنها بیشتر بود و این روند در گونه های بریتانیایی دیده شده است.
  • فقیرترین گونه ها در بین گراس های برفی به تولید بذرهای درشت گرایش دارند تا شاید مقدار عناصر غذایی در هر بذر عرضه کم عناصر غذایی خارجی را هر چند به طور ناقص جبران نماید.
  مثالی از عناصر معدنی مورد نیاز گیاه

  مثالی از عناصر معدنی مورد نیاز گیاه

  در بین گونه های جنگل های بارانی، گرمسیری وزن بذر در گونه های رشد یافته در خاک های کم بارور کم است. گرچه گونه های دانه ریز غلظت بالایی از فسفر و منیزیم داشتند ولی میزان این عناصر در بذر هنوز کمتر بود. در این مورد خاص جایگزینی بین اندازه بذر و تعداد آن شاید به نفع تعداد بذر تمام شود. محتوای مواد معدنی بذر به شرایط تغذیه ای کم سازگاری می یابد. تیره پروتئاسه که بسیاری از آنها در خاک های شنی فقیر استرالیا و جنوب آفریقا می رویند در مقایسه با سایر تیره های گیاهی به داشتن بذرهایی با غلظت بالای نیتروژن، فسفر و منیزیم گرایش دارند. برخی از گونه های پروتئاسه وابستگی بالایی به عرضه درونی نیتروژن و فسفر تا ۱۶۰ روز بعد از جوانه زنی دارند.

  عناصر پر مصرف و کم مصرق

  گیاهان برای رشد به عناصر معدنی از جمله نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد، بور، کلر، آهن، منگنز، روی، مس، مولیبدن، نیکل و سه عنصر غیر معدنی کربن، هیدروژن و اکسیژن نیاز دارند. چهار عنصر سیلیس، سدیم، کبالت و سلنیوم برای ترویج رشد گیاه مفید است اما برای تکمیل چرخه حیات گیاه لازم نیست.

  جشنواره پاییزه
  جشنواره فروش بذر های خاص و کمیاب با بیش از ۱۲۰۰ رقم تنوع
  همین الآن خرید کنید

  عناصر معدنی مورد نیاز گیاهچه به دو بخش  عناصر کلان یا پر مصرف (ماکرو) و ریز مغذی ها یا عناصر کم مصرف(میکرو) تقسیم می شوند.

  • عناصر ماکرو

  براساس نیاز گیاهان خود به دو دسته ماکرو اولیه که شامل نیتروژن، پتاسیم و فسفر است و عناصر ماکرو ثانویه شامل کلسیم، منیزیم و گوگرد تقسیم می شوند.

  • ریز مغذی ها یا عناصر میکرو شامل کلرید، آهن، بور، منگنز، روی، مس، مولیبدن و نیکل هستند.

  عناصر میکرو در خاک و گیاهان به مقدار بسیار کمی وجود دارد، اما نقش آنها به همان اندازه مواد مغذی اولیه (ماکرو) مهم است. کمبود یک یا چند ریز مغذی می تواند منجر به کاهش در رشد، عملکرد و کیفیت محصولات زراعی شود.

  منبع: کتاب فیزیولوژی خواب و جوانه زنی بذر

  امتیاز شما به این مقاله چقدره؟

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  اشتراک‌گذاری

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.