تاریخ :۲۰ خرداد ۱۴۰۲
فرآیند آندروژنز

فرآیند آندروژنز

 • آندروژنز:

  در حالت عادی بساک ها در دو هفته اول پس از کشت، فرآیند آندروژنز را آغاز می نمایند و تا زمان نمایان شدن جنین ها و خروج آنها در اثر ترکیدن دیواره بساک ها، ۵-۳ هفته طول می کشد. در برنج این مدت ممکن است تا ۸ هفته طول بکشد.

  فرآیند آندروژنز

  گیاهچه های هاپلوئید به دو صورت تشکیل می شوند:

  • آندورژنز مستقیم:

  جنین ها مستقیما از میکروسپورهای بساک بدون تولید کالوس منشأ می گیرند.

  • آندروژنز غیر مستقیم:

  دانه های گرده در اثر تکثیر تولید کالوس می نمایند که کالوس ها می توانند تحت فرآیندهای باززایی به گیاه تبدیل شوند.
  فرآیند آندروژنز نشان داده است که دانه های گرده تقسیمات میتوزی پیوسته ای را آغاز نموده او این تقسیمات را تا تشکیل یک پیش جنین ۵۰-۴۰ سلولی ادامه می دهند. جنین ها غالبا در مرحله گلبولی شکل، پوسته را شکافته و آزاد می شوند.

  این جنین ها مراحل نمو متعددی را همچون مراحل شکل گیری جنین های معمولی حاصل از تخم طی می کنند. با این وجود، وقتی که میکروسپور از مسیر اندام زایی غیر مستقیم حرکت نماید، پس از گذشت ۳-۲ هفته از نوع جنینی کوچکتر به نظر میرسد و دارای تعداد اندکی سلول می باشد. در اثر افزایش حجم این سلول ها به دیواره پوسته افشار وارد می شود. این امر موجب ترکیدن پوسته شده و محتویات آن به صورت کالوس آزاد می شوند.

  جشنواره پاییزه
  جشنواره فروش بذر های خاص و کمیاب با بیش از ۱۲۰۰ رقم تنوع
  همین الآن خرید کنید

  این کالوس ها سپس به گیاهچه تمایز می یابند. گیاهچه هایی که ساقه و ریشه آنها به خوبی رشد یافته است به گلدان منتقل می شوند. گیاهچه های منشأ گرفته از کالوس سطوح مختلفی از پلوئیدی را به نمایش می گذارند.

  شرایط فیزیکی محل نگهداری محیط کشت نیز می تواند تمایز را افزایش دهد. کشت ها در دمای ۲۴ – ۲۸ درجه سانتیگراد انکوبه می شوند. در مراحل آغازین القای شکل زایی، تاریکی مؤثرتر است و کشت ها بایستی در شدت نوری کم (۵۰۰ لوکس) نگهداری شوند. پس از شکل زایی، ساختارهای قابل مشاهده به محیط کشت مخصوص باززایی انتقال می یابند. محیط کشت باززایی در مورد غلات بایستی از ساکارز و اکسین کمتری برخوردار باشد. محیط کشت باززایی در دوره نوری ۱۴ ساعته و شدت نوری ۴۰۰۰-۲۰۰۰ لوکس نگهداری می شود.

  منبع:  کتاب اصول بیوتکنولوژی گیاهی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ ششم.

  امتیاز شما به این مقاله چقدره؟

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.