تاریخ :۱۹ خرداد ۱۴۰۲
كشت-بافت-سیب زمینی

کشت بافت سیب زمینی

 • کشت بافت سیب زمینی

  تعریف کشت بافت سیب زمینی

  به کشت هر قسمت از گیاه اعم از سلول، بافت و یا اندام گیاهی تحت شرایط درون شیشه ای (شرایط مصنوعی و استریل شده) اطلاق میگردد. کشت بافت سیب زمینی را نیز انجام دادند.

  کاربردهای کشت بافت سیب زمینی

  تکثیر انبوه یک ژنوتیپ هتروزیگوس با حفظ صفات گیاه مادری، تولید و تکثیر گیاهان عاری از ویروس از طریق کشت مریستم،  امکان تکثیر در تمام فصول سال، تکثیر از گیاهانی که به روش سنتی به سختی تکثیر می شوند، ذخیره ژرمپلاسم germplasm و نگهداری دراز مدت گیاهان پایه، تولید گیاهان هاپلوئید به منظور ایجاد لاین های هموزیگوت یا خالص.

  انواع روش های کشت بافت 

  1. کشت جنین
  2. کشت مریستم
  3. کشت هاپلوئید
  4. کشت پروتوپلاست
  5. کشت بساک

  فاکتورهای مؤثر کشت بافت سیب زمینی

  1. محیط کشت
  2. فاکتورهای محیطی
  3. نوع ریزنمونه
  4. ژنتیکی

  کشت بافت سیب زمینی۱

  کشت بافت سیب زمینی

  مراحل کشت بافت سیب زمینی

  1.  انتخاب ریزنمونه
  2.   استقرار ریزنمونه در محیط کشت عاری از آلودگی
  3.   تکثیر در محیط کشت، افزایش ارتفاع ساقه
  4.   ریشه زایی
  5.   سازگاری با محیط گلخانه

  نگهداری محیط کشت 

  از نگهداری طولانی مدت محیط کشت خودداری شود، در ۵ درجه سانتیگراد در تاریکی و در ظروف پلاستیکی در بسته نگهداری شود.

  هورمون های تنظیم کننده رشد 

  اکسین، سیتوکینین، جیبرلین، آبسزیک اسید، اتیلن.

  کشت مریستم 

  مریستم متشکل از توده گنبدی شکل از سلول های تمایز نیافته در حال تقسیم است. ویروس ها به سهولت در پیکره گیاه از طریق سیستم آوندی حرکت می کنند که در مریستم ها این سیستم وجود ندارد.

  تولید گیاهچه و میکروتیوبر

  تکثیر سریع در سیب زمینی معمولاً به وسیله تکنیک قلمه تک گره دار انجام می گیرد که محصول آن یک گیاهچه آزمایشگاهی یا میکروتیوبر می باشد.

   تولید گیاهچه

  گیاهچه های تولید شده از مریستم یا انتهای ساقه به وسیله تکنیک قطعات تک گره دار تکثیر می گردند هر یک از تک گره ها در محیط کشت جامد آگار دار قرار داده می شوند.

   تولید میکروتیوبر

  غده های آزمایشگاهی بسیار کوچک به اندازه تقریبی ۰/۰۲ تا ۰/۷ گرم یا به قطر ۳ تا ۱۰ میلی متر، میکروتیوبر (ریزغده) نامیده می شود. میکروتیوبرها غده های کوچکی هستند که تحت شرایط القاء غده در تاریکی و در محیط درون شیشه ای بوجود می آیند.

   تولید مینی تیوبر از گیاهچه یا میکروتیوبر

  مینی تیوبرها غده های کوچکی هستند که دارای قطر ۵ تا ۲۰ میلی متر بوده و در شرایط گلخانه ای از گیاهچه یا میکروتیوبر در طی حدود دو ماه تولید می شوند. برای تولید مینی تیوبر از میکروتیوبر، باید آنها را با تراکم بالا در بسترهای کاشت در گلخانه محافظت شده در برابر حشرات، کشت نمود.

  نتایج تولید میکروتیوبر از گیاهچه 

  تا تولید اولین میکروتیوبر به ۸ ساعت تاریکی و ۱۶ ساعت روشنایی، بعد از تولید اولین میکروتیوبر به ۲۴ ساعت تاریکی، به دمای ۱ تا ۲۲ درجه سانتی گراد نیاز است و در این بازه متوسط تعداد میکروتیوبر در هر گیاهچه ۳ عدد است.

  منبع :

  مقاله کشت بافت، تولید میکروتیوبر و مینی تیوبر سیب زمینی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، نویسنده دکتر داوود حسن پناه، ۱۳۹۳

  امتیاز شما به این مقاله چقدره؟

  میانگین امتیازات ۴ از ۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.