تاریخ :۱۰ مهر ۱۴۰۲
کمباین غلات + اجزاء و طرز کار کمباین غلات

کمباین غلات + اجزاء و طرز کار کمباین غلات

 • کمباین غلات + اجزاء و طزر کار کمباین

  در رابطه با کمباین غلات، اجزاء و طرز کار کمباین باید گفت که کمباین‌ها برحسب نوع کار، چگونگی تأمین حرکت، ذخیره دانه تمیز و نوع محصول طبقه‌بندی می‌شوند:

  ۱- نوع کار کمباین غلات

  • کمباین بافه بند که محصول را درو و بسته‌بندی می‌کند. کمباین بافه بند (Combine Harvester Bcs ۶۲۲ Reaper Binder) ماشینی است خود گردان با عرض کار نسبتا کم. دو نوع از این ماشین به نام پا کوتاه برای گندم‌های ساقه کوتاه و پا بلند برای گندم‌های ساقه بلند ساخته شده اند.
  • کمباینی که قادر به کار کردن در مزارع دیم کاری و شیب دار است.

  ۲- چگونگی تأمین حرکت کمباین غلات

  • دنباله بند که با تراکتور کشیده شده و حرکت اندام‌های آن از محور توان دهی تأمین می‌شود.
  • موتور یدکی که با تراکتور کشیده شده ولی حرکت اندام‌های آن از موتوری تأمین می‌شود که روی ماشین نصب است.
  • خودگردان که پیشروی و حرکت اندام‌های آن از موتوری است که روی ماشین نصب شده است.
  کمباین غلات + اجزاء و طرز کار کمباین غلات

  کمباین غلات + اجزاء و طرز کار کمباین غلات

  ۳- ذخیره دانه تمیز

  • کیسه‌ای که دانه تمیز را کیسه می‌نماید. کارگر کیسه‌ها را پس از پر کردن، به سطح زمین می‌اندازد تا بعدا از سطح مزرعه جمع آوری شوند.
   انباره‌ای که دانه را در مخزن روی کمباین انبار می‌کند تا پس از پر شدن، در تریلر تخلیه شده و سپس از مزرعه خارج گردد.

  ۴- نوع محصول

  برای برداشت غلات مختلف باید قطعاتی را روی کمباین غلات پیاده یا سوار نمود:

  • گندم و جو با دماغه مناسب آن
  • ذرت با دماغه ردیفی
  • برنج با تسمه نقاله‌ای در جلو
  • غله با شانه برشی در دو طرف دماغه
  کمباین-غلات

  کمباین-غلات

  کمباین غلات + اجزاء و طزر کار کمباین

  کمباین خودگردان دشت

  کمباین خودگردان دشت از نوع دنباله بند و کوچک که معمولا کشاورزان برای مزارع کوچک خود نوعی از آن را خریداری می‌کنند. از طرفی مجموع سطح زیر کشت غلات در دنیا آنقدر زیاد است که این ماشین باید کارکرد زیاد داشته باشد. برای کارکرد زیاد نیز عرض کار باید بیشتر شود. مجموعه این عوامل سبب شده است تا امروزه تقریبا در اکثر موارد از کمباین خود گردان استفاده شود. کمباین خودگردان ممکن است گرانترین ماشین کشاورزی باشد. این کمباین با وزنی بیش از ۹ تن، عرض کار مؤثر تا ۶ متر و کارکرد ۱۰۰۰ ساعت و بیشتر در سال، نیازمند سرمایه‌گذاری و هزینه‌های تعمیر و رانندگی بالا می‌باشد.

  • بنیان ساختمانی یک کمباین خودگردان

  هر کمباین خودگردان را صرف نظر از موتور و دستگاه انتقال توان و فرمان آن می‌توان متشکل از پنج واحد یا اندام زیر دانست که هر یک از این واحدها به نوبه خود از اجزاء متعددی تشکیل می‌شوند:

  1. واحد برش

  واحد برش دماغه وظیفه این واحد، بریدن محصول و کمک به انتقال آن به واحد بعدى یعنى واحد کوبش است. این واحد از اندام‌های مهم زیر تشکیل می‌شود:

  • شانه برش
  • جدا کننده ها
  • چرخ فلک
  • مارپیج-هلیس بوده و قابل تعویض هستند.

  برای این کاربرد هر یک از این دماغه‌ها برای برداشت محصولی خاص محصول تاکنون چهار دماغه ساخته شده است:

  • دماغه گندم و جو
  • دماغه ذرت شیرین
  • دماغه برنج
  • دماغه کندا
  اجزاء-کمباین-غلات

  اجزاء-کمباین-غلات

  ۲- واحد کوبش

  این قسمت، محصول را با اعمال ضربه با سایش می‌گوید به طوری که دانه از خوشه جدا شده با بیرون می‌آید. این واحد شامل چهار عضو است:

  ۱- تسمه نقاله تغذیه:دو زنجیره بی‌انت‌ها است که با نبشی‌های فلزی به هم پیوند داده شده اند. این تسمه با حرکت چرخشی خود، محصول را از دماغه به کوبنده و ضد کوینده تغذیه می‌کند.

  ۲- کوبنده: استوانه ای به پهنای تسمه نقاله تغذیه است و حدود یک متر طول دارد. در پیرامون آن ضربه زن نصب شده است و چهار نوع دارد:

  • کوبنده سوهانی
  • کوبنده انگشتی
  • کوبنده تیغه ای
  • کوبنده نیشی

  ۳- ضد کوبنده: قطعه‌ای منحنی و سوراخ دار است. حدود ۹۰٪ از دانه‌های جدا شده از خوشه، از سوراخ‌های کوبنده پایین می‌ریزند تا برای جدا کردن و تمیز کردن به واحدهای مربوط منتقل شوند.

  ۴- کلش کش: ساقه و برگ محصولات معمولا تمایل به پیچیدن حول کوبنده دارند. وسیله‌ای که از این کار ممانعت می‌کند یعنی کلش را از گوبنده گرفته و به مسیر درست آن هدایت می‌نماید، کلش کش نام دارد. این قطعه در پشت و بالای کوبنده تعبیه شده و در جهت خلاف کوبنده می‌چرخد.

  طرز کار کمباین غلات

  طرز کار کمباین غلات

  کمباین غلات + اجزاء و طرز کار کمباین غلات

  ۳- واحد جدا کننده – جدایش

  همانند روش دستی برداشت محصول پس از عمل کوبیدن، مخلوطی از دانه، کزل، کلش، کاه و خرده کاه بر جای می‌ماند که باید از یکدیگر جدا شوند. واحد جداکننده این مسئولیت را بر عهده دارد. این واحد از قسمت‌های زیر تشکیل می‌شود:

  الف) غربال ها

  قطعات سوراخ دار شیب داری هستند که دو حرکت رفت و برگشتی و بالا و پایین دارند. این شکل حرکتی درست شبیه غربال کردن دستی است. حرکت غربال علاوه بر آنکه مخلوط دانه و مکش را به عقب می‌راند، آن‌ها را بالا و پایین نیز می‌اندازد تا دانه بتواند به راحتی از بقیه مواد جدا شود. دانه از سوراخ‌های غربال‌ها به پایین و روی واحد تمیز کننده ریخته می‌شود. اندازه سوراخ غربال‌ها ممکن است ثابت یا قابل تنظیم باشند.

  ب) میل لنگ

  فروش ویژه ادوات و تجهیزات کشاورزی
  فرصت استثنایی به مدت محدود، فروش انواع ادوات و تجهیزات خاص به قیمت قبل کد تخفیف ۱۰ درصدی برای تمام محصولات  : BLACK-INSTRUMENT
  همین الآن خرید کنید

  دو حرکت رفت و برگشتی و بالا و پایین غربال‌ها توسط میل لنگی تولید می‌گردد که شکل خاصی دارد. میل لنگ‌ها در یاتاقان‌های چوبین می‌گردند. دو میل لنگ در ابتدا و انتهای غربال‌ها نصب می‌شوند.

  ج) گزل گیر

  صفحه‌ای مورب است که کزل‌های پایین ریخته شده از غربال‌ها را به روی واحد تمیز کننده می‌برد.

  ۴- واحد تمیز کننده – تمیزش

  د) واحد تمیز کننده

  مرحله نهایی جدا کردن دانه از خرده کاه و کزل می‌باشد. مسئولیت این کار بر عهده واحد تمیز کننده است. واحد تمیز کننده شامل قطعات و اندام‌های زیر است:

  الک روبی:

  شبیه الک است ولی در جهت مخالف، حرکت رفت و برگشتی دارد. سوراخ‌های این الک نیز قابل تنظیم هستند.

  بادزن یا دمنده:

  در زیر و کنار الک‌ها دمنده‌ای نصب شده است که با وزش باد به زیر الک ها، خرده کاه را جدا کرده و از عقب کمباین بیرون می‌ریزد. بنابراین از عقب کمباین، پس مانده‌ها از دو قسمت آن بیرون می‌ریزند. ساقه‌های خرد شده درشت یا کلش که از روی غربال‌ها بیرون می‌آیند و مقدار آن‌ها زیاد هستند و خرده کاه که از روی الک‌ها خارج شده و مقدار آن نسبتا کم است.

  کزل برگردان:

  کزل یا قسمت‌های کوبیده نشده حاوی دانه نباید از کمباین خارج شود بلکه باید جمع آوری شده و برای دوباره کوبیدن بازگردانده شود. در زیر و پایین قسمت کمباین دو محفظه وجود دارد که در هر یک وسیله‌ای برای انتقال وجود دارد، یکی از اینها کزل برگردان است که کزل را به کوبنده بازمی گرداند.

  کمباین- خودگردان-غلات

  کمباین- خودگردان-غلات

  ۵- واحد ذخیره و تخلیه

  واحد ذخیره و تخلیه دانه‌های تمیز را باید پس از پایین ریختن از الک‌ها از کمباین گرفته و در وسایل نقلیه همچون تریلر با کامیون بارگیری کرد تا از مزرعه به سیلو یا بازار فروش منتقل شوند. کمباین‌های قدیمی از نوع کیسه‌ای بودند ولی امروزه بیشتر انباره‌ای هستند. در نوع قدیمی، محلی برای اتصال سه گونی وجود داشت. دانه‌های تمیز بوجاری با درجه‌بندی شده را در یکی از گونی‌ها دانه‌های خرد شده را در گونی دوم و کزل را در گونی سوم بارگیری می‌کردند. در کمباین انباره ای، محفظه‌ای در بالای کمباین تعبیه شده است که گنجایش تا ۱۰۰۰ کیلوگرم دانه را دارد. دانه تمیز با نقاله از پایین کمباین به این مخزن منتقل می‌شود. پس از پر شدن مخزن، دانه در تریلر یا کامیون تخلیه می‌شود. این واحد دارای اندام زیر است:

  ۱- بالابر دانه تمیز: بالا بر دانه تمیز شکل آن به صورت محفظه‌ای مکعب مستطیلی و عمودی است. نقاله‌ها از نوع زنجیره‌ای هستند که پره‌هایی در فواصل معین روی آن‌ها نصب شده اند. پره‌ها وظیفه انتقال دانه را از واحد تمیز کننده به مخزن بر عهده دارند. در بعضی از کمباین ها، این نقاله مارپیچی (هلیسی) می‌باشد.

  ۲- انباره: مخزنی در بالای کمباین است که به شکل خاصی طراحی شده است. معمولا نقاله‌هایی درون آن تعبیه شده‌اند تا بتوانند دانه را برای تخلیه آماده کنند.

  ۳- لوله تخلیه: لوله‌ای نسبتا طویل است که به طور ثابت یا گردان در پهلوی کمباین نصب می‌شود.

  کمباین غلات + اجزاء و طرز کار کمباین غلات

  کمباین غلات + اجزاء و طرز کار کمباین غلات

  کمباین غلات + اجزاء و طرز کار کمباین غلات

  منبع: کتاب ماشین های کشاورزی، کمباین، آرش آذروش، ۱۳۹۴.

  امتیاز شما به این مقاله چقدره؟

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  اشتراک‌گذاری

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.