تاریخ :۲۱ خرداد ۱۴۰۲
بیماری-گیاه-خشخاش

بیماری های گیاه خشخاش

 • در این مطلب ادامه بیماری گیاه خشخاش را مطالعه می کنیم

  ۶. بیماری آلودگی کپسول گیاه خشخاش

  در این بیماری های گیاه خشخاش لکه های سیاه بر روی کپسول سبز خشخاش مشاهده کرد.

  عامل بیماری کپسول

  Dendryphon penicillatum (Corda) Fr. ،Macrosporium papaveris، Alternaria papaveris (Bers) Ellis
  Alternaria alternata (Fr.) Keissler ،Fusarium scirpi var. caudatum Lam and Raw

  آلودگی گیاه به قارچ Alternaria alternata به طور معنی داری میزان مرفین استخراجی را کاهش می دهد. میزان کدئین و تبایین کپسول های خشخاش آلوده به قارچ A. alternata به طور معنی داری کاهش می یابد. پوسیدگی کپسول خشخاش توسط قارچ Dendryphion penicillatum بسیار شایع گزارش شده است.
  مبارزه : سمپاشی با ترکیبات قارچ کش متعلق به گروه بیس دی تیوکاربامات ها کنترل کرد. چهار یا شش سمپاشی با استفاده از باویستین به میزان ۲۰۰ تا ۵۰۰ گرم در هکتار یک روش پیشگیری کننده برای جلو گیری از بیماری است.

  ۷. پژمردگی و پوسیدگی ریشه

  وقوع بیماری گیاه خشخاش۱ در مراحل پیشرفته رشد باعث پژمردگی سریع و خشکیدگی برگ ها می شود.
  عامل بیماری: .Fusarium oxysporum Schlecht  آلودگی از قسمت پایه ساقه شروع می شود و در ادامه بر روی ساقه زخم های نکروتیک به رنگ سیاه گسترش می یابد.

  عامل بیماری: Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de Bary
  آلودگی از قسمت پایه ساقه آغاز شده و گاهی با مرگ اندام های زیر زمینی گیاهچه همراه است. همچنین بر روی پوست ساقه زخم های نکروتیک به رنگ سیاه توسعه می یابد.

  پژمردگی-پوسیدگی-خشخاش

  پژمردگی و پوسیدگی خشخاش

  عامل بیماری: Pleospora calvescens (Fr.) Tul & C. Tul علائم بیماری های گیاه خشخاش را می توان توسط پژمردگی و خشکیدگی برگ ها، بلوغ زودهنگام و کاهش تولید تریاک تشخیص داد.
  عامل بیماری: Macrophomina phaseoli (Tassi) Goid  بیماری در مرحله گیاهچه ای باعث ایجاد خسارت شدید به محصول می شود.

   عامل بیماری: Fusarium semitectumn Berk&Rav علائم اولیه بیماری شامل پژمردگی و از پا در آمدن گیاهان بیمار است. در مراحل بعدی، پژمردگی شدید اتفاق می افتد و باعث مرگ قسمت های زیرزمینی گیاه می شود.

  ۸. پوسیدگی نرم باکتریایی گیاه خشخاش

  عامل بیماری : Bacterium papaveris (Ayyar) Burgvits علائم بیماری گیاه خشخاش۱ در طبیعت به صورت سیستمی از طریق روزنه وارد میزبان و در مراحل بعد وارد سیستم آوندی شده و در آنجا تکثیر می یابد. بذرهای تولیدی گیاهان آلوده تغییر رنگ یافته و بدشکل می شوند.

  عامل بیماری: Erwinia papaveris (Ayyar) Magrou باکتریایی دیگر که باکتری باعث ایجاد لکه هایی به رنگ مایل به سیاه بر روی بذرهای خشخاش می شود و می تواند به مدت ۲۰ ماه بر روی بذرهای آلوده زنده بماند.

  باکتری های Erwinia Carotovora var. carotovora (Jones) Dye و Pseudomonas Solanacearum برروی خشخاش ایجاد بیماری باکتریایی شدید کردند.

   عامل بیماری: Erwinia caratovora var carotovora (Jones) Dye علائم اولیه بیماری تشکیل زخم های آب سوخته در قسمت طوقه گیاه است. زخم ها به سرعت به سمت بالا گسترش یافته و شاخ و برگ ها علائم تنش آب را نشان می دهند. ناحیه مغز ساقه آلوده نرم و آبدار شده و اغلب ترشحات بد بوی سفید رنگی تولید می شود. گیاهانی که دارای آلودگی شدید هستند به زمین می افتند.
  باکتری گرم منفی، فاقد اسپور، میله ای شکل، انفرادی ولی گاهی به صورت جفت یا زنجیره های کوتاه نیز دیده می شود. ژلاتین، آسکولین و کازین را هیدرولیز می کند اما قادر به هیدرولیز نشاسته یا سلولز نیست. باکتری احتمالا در خاک با پوساندن مواد گیاهی دوام می آورد. توسط بذر نیز ممکن است منتقل شود و برای داخل شدن مجدد به گیاه میزبان نیاز به یک زخم دارد.

  پوسیدگی-باکتریایی-خشخاش

  پوسیدگی باکتریایی خشخاش

  ۹. ویروس لکه حلقوی کلم

  (Cabbage Ring Spot Virus)

  جشنواره پاییزه
  جشنواره فروش بذر های خاص و کمیاب با بیش از ۱۲۰۰ رقم تنوع
  همین الآن خرید کنید

  ویروس لکه حلقوی کلم (CRSV) از خشخاش های آلوده جداسازی شده است. آلودگی به سرعت سیستمیک می شود.

  ۱۰. ویروس موزائیک زرد چغندر

  (Beat Yellow Mosaic Virus)

  خشخاش به ویروس موزائیک زرد چغندر (BYMV) حساس است و به وسیله شته هلو به چغندر منتقل می شود.

  دیگر بیماری های گیاه خشخاش

  ۱۱. ویروس موزائیک زرد لوبیا گیاه خشخاش

  (Bean Yellow mosaic Virus)

  علایم به صورت نوارهای کلروتیک نامنظم در امتداد رگبرگ ها ظاهر می شود که به سرعت به تمام نواحی میانی پخش و نوارهایی به رنگ سبز در امتداد رگبرگ ها باقی می ماند. گیاهان آلوده کوتاه باقی می مانند.
  روس به صورت مکانیکی به وسیله Doralis و شته سبز باقلا Aphis fabae از خشخاش به لوبیا و از لوبیای آلوده به خشخاش منتقل می شود
  توسط تعدادی شته به طی همچنین به صورت مکانیکی توسط مایه زنی عصاره منتقل می شود. بقولات وحشی و همچنین برخ۔ غیر یقولات از میزبان های ویروس زرد لوبیا هستند. این ویروس در تمام کشورها وجود دارد.

  ۱۲. ویروس موزائیک شلغم

  (Turnip Mosaic Virus)

  علائم این بیماری ویروسی در گیاهان آلوده شامل کوتولگی، کلروز و بدشکلی در برگ هاست. در نتیجه این بیماری ویروسی تولید بذر و تریاک کاهش می یابد. ویروس به صورت مکانیکی از خشخاش به گیاهان گوجه فرنگی و سیب زمینی قابل انتقال است. به صورت مکانیکی توسط عصاره گیاه و همچنین شته به طریقه ناپایا قابل انتقال به دامنه وسیعی از گیاهان است. این ویروس پراکندگی وسیع جهانی دارد. علائم این بیماری ویروسی به صورت لکه های نکروتیک به رنگ سیاه، لکه حلقوی، بدشکلی برگ و کوتولگی است. معمولا درجه حرارت غیر فعال شدن این ویروس زیر ۶۲ درجه است.

  موزاییک-شلغم-خشخاش

  موزاییک شلغم خشخاش

  ۱۳. موزائیک خشخاش

  علائم بیماری در خشخاش شامل کوتولگی، رگبرگ نواری و بدشکلی کپسول است. این ویروس دامنه میزبانی محدودی دارد و توسط شته ها قابل انتقال است. این اولین بیماری ویروسی خشخاش است که از هند گزارش می شود. یک بیماری موزائیک شدید از خشخاش گزارش شده است. ویروس به صورت مکانیکی توسط عصاره منتقل می شود در حالی که به ندرت توسط حشره قابل انتقال است. این ویروس متعلق به گروه پوتی ویروس هاست.

  ۱۴. بیماری فیتوپلاسمایی گیاه خشخاش

  وجود موجودات فیتوپلاسمایی را در بافت های آبکش گیاهان خشخاش آلوده گزارش کردند. این بیماری در گیاهان آلوده باعث بروز علائم کوتولگی و جارویی شدن می شود.

  منبع :

  کتاب بیماری های مهم گیاهان دارویی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ۱۳۸۹

  امتیاز شما به این مقاله چقدره؟

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.