تاریخ :۱۱ بهمن ۱۴۰۱

دکتر فاطمه سکه چی

روش نگهداری و تکثیر گیاه برگ بیدی + مشکلات رایج برگ بیدی و راه های درمان

روش نگهداری و تکثیر گیاه برگ بیدی + مشکلات رایج برگ بیدی و راه های درمان

شرایط نگهداری گیاه برگ انجیری و روش تکثیر + بیماری های برگ انجیری و راه های درمان

شرایط نگهداری گیاه برگ انجیری و روش تکثیر + بیماری های برگ انجیری و راه های درمان

تکثیر و نحوه مراقبت از گیاه لیندا + روش مبارزه با بیماری و آفات رایج گیاه لیندا

تکثیر و نحوه مراقبت از گیاه لیندا + روش مبارزه با بیماری و آفات رایج گیاه لیندا

آشنایی با نحوه نگهداری کاج مطبق + مشکلات کاج مطبق و درمان آنها

آشنایی با نحوه نگهداری کاج مطبق + مشکلات کاج مطبق و درمان آنها

شرایط لازم برای نگهداری از گیاه حسن یوسف در آپارتمان

شرایط لازم برای نگهداری از گیاه حسن یوسف در آپارتمان

ریشه ختمی منبع مهم برای درمان گلودرد، سرفه و ناراحتیهای معده

ریشه ختمی منبع مهم برای درمان گلودرد، سرفه و ناراحتیهای معده

گیاهان دارویی مناسب برای حساسیتهای فصلی و غذایی

گیاهان دارویی مناسب برای حساسیتهای فصلی و غذایی

کدام گیاهان برای درمان عفونتهای ادراری مفید هستند؟

کدام گیاهان برای درمان عفونتهای ادراری مفید هستند؟

آیا گیاه دیفن باخیا سمی است؟ شرایط نگهداری دیفن باخیا

آیا گیاه دیفن باخیا سمی است؟ شرایط نگهداری دیفن باخیا

معرفی گیاهانی که فشار خون را تنظیم میکنند

معرفی گیاهانی که فشار خون را تنظیم میکنند

برای هر بیماری یا مشکل خاص چه گیاهانی مفیدتر است؟

برای هر بیماری یا مشکل خاص چه گیاهانی مفیدتر است؟

خواص درمانی سنبل الطيب Valeriana officinalis و موارد مصرف آن

خواص درمانی سنبل الطیب Valeriana officinalis و موارد مصرف آن