تاریخ :۱۱ بهمن ۱۴۰۱

احداث باغ

پی اچ-اصلاح-خاک

پی اچ خاک و اصلاح خاک ها در کشاورزی

شرایط و ضوابط احداث نهالستان

شرایط و ضوابط احداث نهالستان

فاکتورهای اقتصادی احداث نهالستان

فاکتورهای اقتصادی احداث نهالستان

وسایل و تجهیزات مورد نیاز احداث نهالستان

شرایط آب و هوایی مناسب جهت احداث نهالستان

راهنمای عملیات احداث باغ زیتون

نیاز غذایی درختان زیتون و زمان کوددهی

آشنایی با مراحل هرس درختان زیتون

آشنایی با مراحل هرس درختان زیتون

نحوه مدیریت آبیاری در باغات زيتون

نحوه مدیریت آبیاری در باغات زیتون

فیزیولوژی ریشه درخت زیتون و اثر محیط خاک بر آن

روش کاشت و هرس درختان زیتون

راهنمای عملیات احداث باغ زیتون

راهنمای عملیات احداث باغ زیتون

روش احداث باغچه های کوچک خانگی

روش احداث باغچه های کوچک خانگی

دكوراسيون داخلي به رنگ سبز

دکوراسیون داخلی به رنگ سبز