تاریخ :۱۱ بهمن ۱۴۰۱

کشاورزی در خانه

روش نگهداری و تکثیر گیاه برگ بیدی + مشکلات رایج برگ بیدی و راه های درمان

روش نگهداری و تکثیر گیاه برگ بیدی + مشکلات رایج برگ بیدی و راه های درمان

شرایط نگهداری گیاه برگ انجیری و روش تکثیر + بیماری های برگ انجیری و راه های درمان

شرایط نگهداری گیاه برگ انجیری و روش تکثیر + بیماری های برگ انجیری و راه های درمان

تکثیر و نحوه مراقبت از گیاه لیندا + روش مبارزه با بیماری و آفات رایج گیاه لیندا

تکثیر و نحوه مراقبت از گیاه لیندا + روش مبارزه با بیماری و آفات رایج گیاه لیندا

آشنایی با نحوه نگهداری کاج مطبق + مشکلات کاج مطبق و درمان آنها

آشنایی با نحوه نگهداری کاج مطبق + مشکلات کاج مطبق و درمان آنها

شرایط لازم برای نگهداری از گیاه حسن یوسف در آپارتمان

شرایط لازم برای نگهداری از گیاه حسن یوسف در آپارتمان

آیا گیاه دیفن باخیا سمی است؟ شرایط نگهداری دیفن باخیا

آیا گیاه دیفن باخیا سمی است؟ شرایط نگهداری دیفن باخیا

پرورش و تکثیر نخل شامادورا + روش نگهداری و مبارزه با بیماری و آفات

پرورش و تکثیر نخل شامادورا + روش نگهداری و مبارزه با بیماری و آفات

آفات و مشکلات گیاه آپارتمانی پوتوس

آفات و مشکلات گیاه آپارتمانی پوتوس

طریقه نگهداری و پرورش گیاه آلوئه ورا + آفات و بیماری های آلوئه ورا

طریقه نگهداری و پرورش گیاه آلوئه ورا + آفات و بیماری های آلوئه ورا

پرورش بگونیا و نحوه نگهداری + انواع بگونیا و روش تکثیر

پرورش بگونیا و نحوه نگهداری + انواع بگونیا و روش تکثیر

پرورش و نکات نگهداری فیکوس در خانه + روش تکثیر فیکوس

پرورش و نکات نگهداری فیکوس در خانه + روش تکثیر فیکوس

آموزش کاشت و تکثیر گل داوودی و نکات مهم نگهداری

آموزش کاشت و تکثیر گل داوودی و نکات مهم نگهداری