تاریخ :۱۱ بهمن ۱۴۰۱

غلات

مراحل مهم آبیاری در زراعت گندم

مراحل مهم آبیاری گندم

تولید گندم‌ مقاوم به خشکی از سوی محققان کشور

عملیات برداشت و پس از برداشت اصولی گندم

مراحل-رشد-گندم

با مراحل رشد گندم آشنا شوید

ارقام رایج بذور گندم در استان یزد

ارقام رایج بذور گندم در استان یزد

عملیات برداشت و پس از برداشت اصولی گندم

روش های کاشت بذر گندم

عمق کاشت

فاکتورهای مهم در انتخاب بذر گندم

عملیات آماده کردن بستر بذر گندم جهت کاشت

تولید گندم‌ مقاوم به خشکی از سوی محققان کشور

انتخاب زمین مناسب کاشت گندم

افزایش-تولید-گندم

افزایش تولید گندم با راهکارهای کلیدی

بیماری نواری باکتریایی ذرت خوشه ای (Sorghum Bacterial Leaf Streak)

بیماری های قارچی ذرت خوشه ای یا سورگوم

رابدوویروس موزاییک ایرانی ذرت (Iranian maize mosaic rhabdovirus)