تاریخ :۱۱ بهمن ۱۴۰۱

کشت بافت

گیاهان-دابل-هاپلویید

تولید گیاهان دابل هاپلویید و کاربرد آنها در اصلاح نباتات + مزایا و معایب آن

تانن به چه معناست:

معرفی تانن و کاربرد آنها

معرفی فلاون ها و فلاونویید ها

معرفی فلاون ها و فلاونویید ها

شناخت موسیلاژ ها

شناخت موسیلاژ ها

اسانس، ترکیبی دارویی و صنعتی

اسانس، ترکیبی دارویی و صنعتی

هیبریداسیون سوماتیکی

تکنیک هیبریداسیون سوماتیکی

امتزاج القایی پروتوپلاست

روش های امتزاج پروتوپلاست

امتزاج القایی پروتوپلاست

تکنیک امتزاج القایی پروتوپلاست

انواع طرح های هندسی کاشت درختان میوه

انواع طرح های هندسی کاشت درختان میوه

پروتکل جداسازی و امتزاج پروتوپلاست گیاه توتون

پروتکل جداسازی و امتزاج پروتوپلاست گیاه توتون

هیبریداسیون سوماتیکی

مشکلات و محدودیت های هیبریداسیون سوماتیکی

هیبریداسیون سوماتیکی

مزایا و کاربرد هیبریداسیون سوماتیکی