تاریخ :۱۱ بهمن ۱۴۰۱

آفات گیاهی

آفات و مشکلات گیاه آپارتمانی پوتوس

آفات و مشکلات گیاه آپارتمانی پوتوس

سانسوریا و روش نگهداری این گیاه تصفیه کننده هوا

سانسوریا و روش نگهداری این گیاه تصفیه کننده هوا

هواپیمای-سمپاش-ساختمان

هواپیمای سمپاش و انواع آن + ساختمان سمپاش هوایی

شته-مومی-سیب

شته مومی سیب + مبارزه شیمیایی و کنترل بیولوژیکی با آن

حشرات-اهمیت-کشاورزی

حشرات و اهمیت آنها در کشاورزی

حشرات و اهمیت آنها

حشرات و اهمیت آنها

لمبه-گندم-شناخت

لمبه گندم و شناخت آن

زندگی-سوسک-چرم

سوسک چرم چگونه زندگی می کند

سوسک-حبوبات

سوسک های حبوبات چگونه اند

مگس-خربزه-اهمیت

مگس خربزه و اهمیت آن

مگس-مدیترانه-مبارزه

مگس مدیترانه و مبارزه با آن

مگس-گیلاس-خسارت

مگس گیلاس و نحوه خسارت آن