تاریخ :۱۱ بهمن ۱۴۰۱

ماشین های کشاورزی

دستگاه-هرس-نشاکار

معرفی انواع دستگاه هرس و نشاکار

کود-پاش

معرفی کود پاش و انواع آن + ماشین های داشت کشاورزی

سیب-زمینی-کار

معرفی انواع سیب زمینی کار و ساختمان آنها

ماشین-برداشت-میوه

معرفی ماشین های برداشت میوه

معرفی ۱۰ شرکت برتر تراکتورسازی در جهان

معرفی ۱۰ شرکت برتر تراکتورسازی در جهان

تراکتور-باغی

معرفی تراکتور باغی + نکات استفاده از تراکتور باغی

بذرکار-دستی-انواع

بذرکار و انواع آن + معرفی بذرکار دستی و مزایای خرید

دستگاه-برداشت-پنبه

دستگاه های برداشت پنبه و ساختمان آنها

انواع-دروگر-علوفه

انواع دروگر علوفه + قطعات دروگر علوفه و مشخصات فنی

ماشین برداشت، شستشو و خنک کننده میوه و سبزیجات

ماشین برداشت، شستشو و خنک کننده میوه و سبزیجات

ماشین-برداشت-نیشکر

ماشین برداشت نیشکر، سیب زمینی و چغندر قند + مشخصات فنی

انواع-دورگر-شانه ای

انواع دورگر شانه ای + ساختمان و تنظیمات دروگر شانه ای