تاریخ :۲ مهر ۱۴۰۲
 • ۱- سوختگی ریز و کتونیایی غلاف نیشکر (Rhizoctonia Sheath Blight )

  علایم سوختگی غلاف نیشکر در شمال کشور مشاهده شده است.

  علایم بیماری

  علایم بیماری به صورت لکه های سوخته کرمی رنگ تا قهوه ای روشن با حاشیه باریک ارغوانی تا قهوه ای تیره و هاله نارنجی تیره تا قرمز رنگ در اطراف لکه ها می باشد. ریسه ها به صورت تارهای سفید روی غلاف و ساقه بوته های نیشکر آلوده دیده می شود و در آلودگی شدید پوسیدگی و مرگ جوانه نیز قابل توجه است.

   عامل بیماری

  بیماری در اثرقارچ Rhizoctonia zeae گروه آناستوموزیWAG-Z ایجاد می شود. این گونه دارای بهینه رشد دمایی بالایی بوده و رشد میسلیومی آن در ۳۲°C به خوبی صورت می گیرد.

  ۲- پوسیدگی سیتوسپورایی غلاف نیشکر( Cytospora Sheath Rot)

  پوسیدگی غلاف نیشکر یکی از بیماری های نیشکر است که در مزارع کشت و صنعت نیشکر خوزستان در ارقام تجاری

  ۶۱۴- CP69-1062، CP48-103 ، CP57 و کلون های کوبائی مشاهده شده است

  علایم بیماری

  علایم این بیماری در شرایط خوزستان در مزارعی که دچار تنش رطوبتی می شوند به صورت لکه های کوچک یا نسبتا گسترده مشاهده می شود. در اثر این بیماری، ابتدا در غلاف های نزدیک سطح خاک لکه های بزرگ و نامنظمی به رنگ قرمز مایل به قهوه ای به وجود می آید. این لکه ها بزرگ تر شده و تقریبا تمام غلاف را آلوده می کنند. در زخم ها پیکنیدیوم های ریز و سیاهرنگی به وجود می آید و در آب و هوای مرطوب قطرات کهربایی ازاندام بارده قارچ ترشح می گردد. پیکنیدیوم ها سفت و برنده هستند و ارتفاع آن ها از سطح غلاف به یک میلی متر می رسد (شکل ۲-۱)

  عامل بیماری

  عامل بیماری Crospora sacchari با پرگنه سفید رنگ و کنیدیوم های تک سلولی و درون زا است (شکل ۲-۱)

  شکل ۲-A1 – علایم Cytospora Sacchari روی نیشکر،a-B ، مقطع عرضی از استروما،b ، کنیدیوفورها وc، کنیدیوم ها .

  ۳- پوسیدگی فوزاریومی نیشکر( Pokkah Boeng )
  علایم بیماری

  علایم بیماری به صورت سبزردی در نزدیک قاعده برگ می باشد. برگ ها حالت مچاله، کوتاه و پیچ خورده به خود می گیرند و ساقه ممکن است بدشکل و ناهنجار شود. در مراحل پیشرفته بیماری، گیاه دچار پوسیدگی قسمت های هوایی شده و جوانه های انتهایی می میرند و در نهایت گیاه می میرد (شکل ۳-۱).

  جشنواره پاییزه
  جشنواره فروش بذر های خاص و کمیاب با بیش از ۱۲۰۰ رقم تنوع
  همین الآن خرید کنید

  شکل ۳-۱ علایم Fusarium proliferatumi روی برگ نیشکر

  عامل بیماری

  عامل بیماری قارچ  Fusarium proliferatum و F.subglutinans گزارش شده است .

  کنترل

  اگرچه گیاه می تواند بهبود یابد ولی هیچ روش کنترلی خاصی توصیه نشده است .

  ۴- بیماری آناناسی نیشکر(Pineapple Disease)

  علایم بیماری قلمه های بیشتر از محل بریدگی کمی بعد از کشت آلوده می شوند. بافت در ابتدا قرمز و سپس توخالی و پوک          می شود. شوت ها کمی بعد از جوانه زنی می میرند. شرایطی که جوانه زنی را به تأخیر می اندازند، مانند تأخیر در آبیاری با دمای پایین، از شرایط مناسب برای گسترش بیماری است (شکل ۴-۱)

  عامل بیماری

  عامل بیماری قارچ Ceratocystis paradoxa گزارش شده است.

  شکل ۴-۱ علایم بیماری آناناسی در مغز ساقه نیشکر

  منبع:کتاب بیماری های گیاهان زراعی ایران

  نویسنده: دکتر بهرام شربف نبی

  امتیاز شما به این مقاله چقدره؟

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.