تاریخ :۳ مهر ۱۴۰۲
 • پوسیدگی فوزاریومی شاهدانه

  گیاه شاهدانه

  تولید گیاه شاهدانه( Cannabis sativa L., marijuana) درکانادا با توجه به تقاضا برای بازارهای تفریحی و دارویی سریعا در حال افزایش است. پوسیدگی فوزاریومی شاهدانه، پوسیدگی ریشه و طوقه C.Sativa ناشی از F.Oxysporum است. پوسیدگی ریشه و طوقه، سفیدک پودری و پوسیدگی جوانه توسط گونه Botrytis و Penicillium در محیط کنترل شده تولید گلخانه ای ظاهر می شوند.

  پوسیدگی فوزاریومی شاهدانه

  گیاه شاهدانه

  علایم بیماری پوسیدگی فوزاریومی شاهدانه

  پوسیدگی فوزاریومی شاهدانه در مراحل مختلف رشد با علائم زردی، رشد کوتاه مدت، پژمردگی و نکروز برگ ها، قهوه ای شدن ریشه ها می شود.

  • در مراحل پیشرفته توسعه بیماری، نکروز برگ ها و مرگ ساقه منجر به مرگ گیاهان شد.
  • در منطقه تاج بسیاری از گیاهان بیمار، ساقه پوسیده بود و رشد میسلیوم سفید مشهود بود.
  • در زخم های هرس، رشد میسیلیوم به رنگ سفید مایل به صورتی تحت شرایط رطوبت نسبی بالا دیده می شود.
  •  پوسیدگی لکه ای (آردی) قهوه ای به صورت داخلی در گیاهان مشاهده شدند.
  • تغییر رنگ داخلی در ساقه در فواصل ۱۰۰ – ۱۵۰ سانتی متر از طوقه ایجاد می شود. 

  مشاهده آزمایشگاهی پوسیدگی فوزاریومی شاهدانه

  • اسپورودوکیای نارنجی بر روی محیط های کشت بعد از ۴ هفته در PDA + S رشد کرد.
  • رشد میسلیوم سفید در قاعده برخی از ساقه ها به عنوان F.oxysporum قابل مشاهده بود.
  • در ظروف  نمونه برداری هوا که در مجاورت گیاهان موجود قرار گرفته اند، کلنی های F. oxysporum و طیف وسیعی از گونه های پنیسیلیوم مشاهده شد، به عنوان P. sphathulatum, P. olsonii و P. simplicissimum توسط PCR در مناطق ITS1-5.8 S-ITS2 شناسایی شده بودند.
  • تعداد زیادی از پیگمنت ها که زرد روشن است کلنی های.Sphingobium sp با استفاده ازشناسایی درمناطق  ۱۶S/18S ITS از rDNA بودند.
  • قارچ از ساختارهای باردهی قهوه ای (apothecia)در بلوک پشم سنگ تشکیل شده است.
  • رشد گسترده میسلیوم سفید بیش از سطح بلوک های پشم سنگ وجود دارد.
  • در صفحات PDA، کلنی هایی از  L. Aphanocladii  به رنگ سفید پنبه ای رشد کردند با رنگدانه صورتی تیره و روشن در قسمت زیرین پتری.
  • روی برگ های مرده تولید هاگ sporulation از Penicillium olsonii که در سرتاسر  مشابه به Botrytis که کپک های خاکستری متداول بود.

  پوسیدگی فوزاریومی شاهدانه

  پوسیدگی شاهدانه

  مدیریت پوسیدگی فوزاریومی شاهدانه

  • ارزیابی گیاهان موجود به آلودگی داخلی
  •   کاهش مدت زمان نگهداری کمتر از ۶ ماه و به حداقل رساندن تجمع اینکلوم پاتوژن
  • روش های کشت بافت گیاهی تکثیر گیاهان عاری از پاتوژن از مریستم ها یا جوانه های شاهدانه برای کاهش انتقال فوزاریوم
  • غربالگری انتخاب استرین شاهدانه برای شناسایی پتانسیل منابع مقاومت
  • افزایش فعالیت بیولوژیکی مانند Rootshield و Prestop 

  منبع :

  جشنواره پاییزه
  جشنواره فروش بذر های خاص و کمیاب با بیش از ۱۲۰۰ رقم تنوع
  همین الآن خرید کنید

  Epidemiology of Fusarium oxysporum causing root and crown rot of cannabis (Cannabis sativa L., marijuana)   plants in commercial greenhouse production، Zamir K. Punja، Canadian Journal of Plant Pathology، ۲۰۲۰

  مترجم سیده آسیه موسوی

  امتیاز شما به این مقاله چقدره؟

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.