تاریخ :۲۰ خرداد ۱۴۰۲
 • پوسیدگی غوزه و تار پنبه

  پوسیدگی غوزه و تار پنبه (Lint and Boll Rot) در شرایطی که غوزه ها و تارها تشکیل شده اند، در اثر عوامل انگلی و پوده رستی آلوده و خراب می شوند که عوامل گوناگونی باعث آن می شود، از جمله:

  Aspergillus flavus عامل پوسیدگی زرد

  Aspergillus niger عامل پوسیدگی سیاه

  Nigrospora oryzae عامل پوسیدگی خاکستری

  Nematospor spp عامل پوسیدگی نرم

  Xanthomonas axonopodis pv. malvacearun عامل پوسیدگی زرد باکتریایی

  سه عامل اول پوده رست و دو عامل دیگر انگل هستند. در اثر حمله دو انگل فوق (Nematospora و Xanthomonas) غوزه اصلا باز نخواهد شدو یا اینکه در اثر پوده رست ها الیاف آلوده و بدرنگ شده و در ضمن الیاف تکه پاره شده و یا کپک   می زند و استحکام الیاف پنبه کم می شود. رنگ سفید براق، کثیف و ناپسند می شود و هر چه کمیت و مقدار محصول هم زیاد باشد، ارزش ندارد.

  خسارت این عوارض به خصوص در مواقعی که پس از تشکیل غوزه و همراه با باز شدن آن قبل از برداشت بارندگی شود خیلی بالا است و کپک زدگی شدید است ولی اگر هوا خشک باشد کپک نخواهد زد و در هوای مه آلوده و مرطوب و حتی جابه جایی شبنم، کپک ها حتی تا ۵۰٪ هم خسارت می زنند. اگر غوزه باز هم نشده باشد از راه زخم هایی که توسط حشرات یا عوامل طبیعی مانند تگرگ ایجاد می شوند وارد غوزه می شوند.

  غوزه ناشی ازXanthomonas axonopodis pv. Malvacearum

  عواملی به غوزه پنبه حمله می کنند

  ۱- گروه قارچ های خاکزی که باعث آلودگی غوزه و الیاف می شوند به خصوص غوزه های نزدیک به سطح خاک مانند Macrophomina Rhizoctonia و Phytophthora Pythium

  ۲- گروه باکتری ها و قارچ های بذرزاد

  ٣- قارچ های هوازاد که اسپورهای خشک دارند مانند Aspergillus و NigrosporaAspergillus flavus نه تنها بخاطر پوسیدگی (عدم استحکام + بدرنگی) بلکه بخاطر تولید ماده مسموم کننده Aflatoxin در دانه مورد توجه است که آفلاتوکسین در انسان و دام عوارض بسیار خطرناکی دارد. در کنجاله یا روغن گیری در مصرف انسان و دام مهم است. روی بذر پنبه هم مؤثر است و قدرت نامیه بذر را نیز کم می کند.

   Aflatoxin سه اثر خطرناک دارد

  ۱- پوسیدگی و بدرنگی الیاف

  ۲- مسمومیت برای انسان و دام

  ۳- کاهش قوه نامیه

  برای پیشگیری از حمله این قارچ باید بذر با رطوبت کم و خشک شده انبار شود و از آنجایی که دانه های روغنی به این قارچ ها خیلی حساسند؛ نباید مرطوب باشند و نباید در محل مرطوبی نگهداری شوند. دمای مورد علاقه این قارچ جهت فعالیت C°  ۳۰-۴۰ است. برای تشخیص آفلاتوکسین، الیاف آلوده را در زیر اشعه ماوراء بنفش با طول موج ۳۶۵ نانومتر قرار می دهند و اگر افلاتوکسین داشته باشد نشان داده می شود.A. niger یک قارچ پوده رست است و در پنبه آلودگی و پوسیدگی سیاه ایجاد می کند. N. oryzae قارچی است دارای اسپورهای سیاه تک سلولی که توسط کنه منتقل می شود و کنه زاد است ولی اگر کنه هم نباشد منتقل می شود اما در صورت وجود کنه، انتشار و انتقال آن بیشتر خواهد بود. Nematospora قارچی است که ایجاد پوسیدگی نرم و ترش می کند.

  جشنواره پاییزه
  جشنواره فروش بذر های خاص و کمیاب با بیش از ۱۲۰۰ رقم تنوع
  همین الآن خرید کنید

  پوسیدگی-پنبه

  پوسیدگی پنبه

  مدیریت بیماری پوسیدگی غوزه و تار پنبه

  ۱- تهویه مزرعه، تا رطوبت کم شده و جریان هوا مزرعه را خشک نگه دارد.

  ۲- کاهش کود نیتروژنه، تا شاخه و برگ زیاد تولید نشود و باعث رطوبت زیاد نشود.

  ۳- بین خطوط کشت، خطوط خالی و عاری از کشت برای تهویه بهتر مزرعه باید گذاشت.

  ۴- کاشت ارقام مناسب مانند ارقام برگ بامه ای اکرا به دلیل کوچکی برگ هایش برای کشت و تهویه مناسب است.

  ۵- مبارزه با کنه ها و حشرات به عنوان ناقلین قارچ ها.

  ۶- دفع علف های هرز به عنوان میزبان های واسط.

  ۷- ریختن برگ های بوته پنبه در هنگام برداشت تا آفتاب و هوا عبور کنند، مزرعه خشک شود و بعد برداشت شود.

  ۸- اگر سمپاشی اقتصادی باشد می توان با PCNB سمپاشی کرد.

  ۹- برداشت قبل از بارندگی انجام شود.

  بنابراین رعایت بهداشت زراعی بهترین راه مبارزه و پیشگیری است .

  منبع:

  کتاب بیماری های گیاهان زراعی، نویسنده دکتر بهرام شریف نبی

  امتیاز شما به این مقاله چقدره؟

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  اشتراک‌گذاری

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.