تاریخ :۱۹ خرداد ۱۴۰۲
 • بیماری پوسیدگی ساقه نخود

  عامل بیماری پوسیدگی ساقه نخود

  نخود (.Cicer arietinum L) در معرض بیماری های مختلف و حملات پاتوژن های مختلف قارچی در مزارع قرار می گیرد. بیماری پوسیدگی ساقه نخود در کشورهای آریزونا و آسیایی بیشتر مشاهده شده است. قارچ sclerotinia Sclerotium عامل بیماری است. میسیلیوم قـارچ بـی رنـگ، بنـد دار و منـشعب اسـت. سختینه های قارچ کروی تا استوانه ای با پوسته خارجی سیاه رنـگ و پوسـت درونـی سـفید مـی باشـد.

  علایم بیماری پوسیدگی

  علامت مشخصه بیماری شامل ایجاد شبکه سفیدی از میسیلیوم ها در منطقه طوقه و بالای آن است(سفید شدن ساقه). پژمردگی و شکستن ساقه، گاهی اوقات میسلیوم کرکی سفید مشاهده می شود. با این حال، تولید اسکلروتیا در گیاهان آلوده به ندرت مشاهده شد اسکلروت هـا به رشته های میسیلیوم متصل می باشند. گاهی زخم ها و رشد قارچ روی اندام هـای هـوایی گیـاه قابـل مـشاهده است. در گیاهان آلوده برگ ها زرد و خشک می گردد.

  بیماری پوسیدگی ساقه نخود

  پوسیدگی ساقه نخود

  در آزمایشگاه پس از  ۷ روز یک حلقه اسکلروتیا نزدیک لبه محیط کشت (PDA) دیده شد. با بستن شاخه های آگار میسیلیوم از یک کلنی فعال در حال رشد روی PDA بر روی ساقه ها با پارافیلم تلقیح شدند. علائم سفید شدن ساقه در اوایل ۲ روز پس از تلقیح مشاهده شد و ضایعات از ناحیه تلقیح به سمت بالا و پایین گسترش یافتند. پژمردگی و شکستن ساقه نیز مشاهده شد.

  چرخه بیماری

  بقای قارچ اصولا از طریق اسکلروت و میسیلیوم در خاک می باشد ولی البتـه میـسیلیوم و اسـکلروت بـا بـذر نیـز مخلوط شده و لذا بذرهای آلوده در بقای بیماری نقش مهمی دارند. ایـن قـارچ دامنـه میزبـانی وسـیعی دارد. ایـن بیماری در مزارع با تراکم بالا و مناطق با سابقه بیمـاری و همچنـین در اراضـی بـا آب و هـوای سـرد و مرطـوب خصوصا در زمان گلدهی و پس از آن بسیار متداول است.

  احتمالا علت بیماری دلیل رشد گیاه نخود همراه با شرایط نسبتاً خشک در اواخر فصل رشد می باشد و در اواخر فصل رشد، شرایط مرطوب باعث علائم پوسیدگی ساقه اسکلروتینیا می شود.

  جشنواره پاییزه
  جشنواره فروش بذر های خاص و کمیاب با بیش از ۱۲۰۰ رقم تنوع
  همین الآن خرید کنید

  کنترل بیماری پوسیدگی ساقه نخود

  • استفاده از بذر سالم و عاری از میسیلیوم و اسکلروت
  • انجام شخم عمیق و غرقاب نمودن مزرعه برای از بین بردن اسکلروت ها
  • افزایش فاصله بین و روی ردیف و تاخیر در تاریخ کشت
  • استفاده از ارقام مقاوم
  • ضد عفونی بذر و محلول پاشی با ترکیب باویستین و دروسل و یا باویستین و تیرام

  منبع : 

  ۱- First Report of Sclerotinia Stem Rot of Chickpea Caused by Sclerotinia sclerotiorum in North Dakota and  Washington،۲۰۰۶Jan;90(1):114.doi: 10.1094/PD-90-0114A   مترجم سیده آسیه موسوی

  ۲-  تشخیص مزرعه ای بیماری های نخود، نشریه ترویجی، نویسندگان مهندس رضا قادری، مهندس محمد قاسمی، مهندس هانا پرهیزگار، ۱۳۹۰

  امتیاز شما به این مقاله چقدره؟

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.