تاریخ :۲۰ خرداد ۱۴۰۲

لکه آجری برگ یونجه (Stemphylium Leaf Spot)

 • این بیماری از بیماری های شایع یونجه در خوزستان است. میزان خسارت آن روی رقم یونجه بغدادی تا ۸۸% نیز تخمین زده شده است ولی روی یونجه های وحشی دیده نشده است.

   علایم بیماری

  بارزترین علامت بیماری ظهور لکه های آجری رنگ با حاشیه قهوه ای روی برگ های یونجه است.  با شدت گیری بیماری بوته های الوده زرد و خشک می شوند. حداکثر خسارت معمولا در پاییز و زمستان در خوزستان و خصوصا پس از بارندگی که رطوبت هوا زیاد است، روی می دهد. میزان آلودگی تا ۵۰% نیز تخمین زده شده است (شکل۱-۱).

  عامل بیماری

  عامل بیماری در فرم غیرجنسی Stemaphylium botryosum از خانواده Demnatiaceae است که فرم جنسی آن Pleospora tarda می باشد. کنیدیوفورها قهوه ای نسبتا کمرنگ و اغلب ساده و به ندرت منشعب هستند. کنیدیوم ها Dictyosporae مربعی یا مستطیلی با گوشه های گرد و اکثرا شکل نامنظمی دارند و دارای دیواره های طولی و عرضی و به اندازه ۳۴/۲-۱۹×۳۸-۱۹ میکرومتر هستند (شکل ۱-۱). مرحله انگلی قارچ فرم غیر جنسی آن است و فرم جنسی آن زندگی پوده رستی (ساپروفیتی) دارد. عامل بیماری دارای دامنه میزبانی وسیعی است و حدود ۵۰ میزبان دارد. انتشار و گسترش بیماری در مزرعه به وسیله کنیدیوم ها صورت          می گیرد، کنیدیوم ها پس از استقرار روی برگ و در شرایط مرطوب جوانه زده و پس از نفوذ ریسه قارچ در بافت برگ، لکه های کوچک آجری رنگ با هاله قهوه ای پس از سه تا چهار روز ظاهر می شود.

   

  شکل ۱-۱ A- علایم لکه آجری روی برگ یونجه، B – کنیدیوم و کنیدیو فور

  جشنواره پاییزه
  جشنواره فروش بذر های خاص و کمیاب با بیش از ۱۲۰۰ رقم تنوع
  همین الآن خرید کنید
   مدیریت بیماری

  برداشت محصول پس از ظهور اولین لکه ها از گسترش قارچ و نهایتا خشک شدن و مرگ بوته ها جلوگیری می کند. کشت ارقام مقاوم یا متحمل در صورتی که بتواند از نظر میزان محصول با واریته اصلی منطقه رقابت کند. در خوزستان رقم یونجه مواپای آفریقایی نسبت به سایر واریته ها مقاومت بیشتری به لکه آجری دارد و لکه ها روی آن کمتر گسترش می یابند.

  منبع: کتاب بیماری های گیاهان زراعی ایران

  نویسنده: دکتر بهرام شریف نبی

  امتیاز شما به این مقاله چقدره؟

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.