تاریخ :۲ مهر ۱۴۰۲
 • با توجه به اینکه گیاهچه میری در اثر چه عاملی باشد روش کنترل متفاوت است . در مورد کنترل قارچ های خاکزی به خصوص Rhizoctonia باید سعی شود رشد گیاه سریع تر شود تا از رشد قارچ سبقت بگیرد. بنابراین باید عمق کاشت بذر کم باشد. در مورد قارچ های خاکزی و رطوبت دوست Oomycetes رطوبت خاک خیلی مهم است حتی در مورد Phoma باید رطوبت کم باشد ولی به اندازه ای که گیاه دچار کم آبی نشود.

  اصلاح الگو کشت

  بهتر است چغندرقند به صورت خطی کاشته شود. آبیاری طوری انجام شود که خاک سله نبندد و این طریقه فرار از حمله Pythium است. هدف از همه این اقدامات آماده سازی فیزیکی خوب زمین برای کاشت است و این برای تمام قارچ های خاکزی مؤثر است تا رشدگیاه قوی تر و سریع تر از رشد قارچ شود.

  کنترل زراعی

  آیش و تناوب در مورد تمام بیماری های خاکزی مؤثر است؛ ولی برای Rhizoctonia چندان مؤثر نیست زیرا به صورت پوده رست (ساپروفیت) تقریبا در هر خاکی هست؛ ولی روی Phoma مؤثر است زیرا مدت کمی در خاک هست و استفاده از بذر سالم در مورد Phoma که بذرزاد است می تواند مؤثر باشد.

  تنظیم تاریخ کشت نیز مؤثر است. مثلا اگر زودتر بکاریم و دمای خاک کمتر ازC۱۵ باشد هر دو گونهP. ultimulin و Phomal مسأله ساز خواهند شد زیراP. ultimumدر دمای حدود  c15 فعالیت زیادی دارد ولیP. aphanidermatum در ۲۰-۲۵ c مساله ساز است و گرما دوست است و در دمای بیش ازPhoma c15 مسأله ساز نیست. برای Rhizoctonia که بهینه دمای c24  دارد هر کدام از راه های فوق مقداری از خسارت کم می کنند.

  کنترل شیمیایی

  ضدعفونی بذر هم مؤثر است ولی تأثیر آن موقعی است که تمام نکات رعایت شود. اگر مشکل فقط Rhizoctonia باشد از پنتا کلرو نیترو بنزن  (تراکلر) استفاده می شود. اگر مشکل Pythium و Rhizoctonia باشد باید مخلوطی از دکسون و PCNB استفاده شود. یا از تراکوات” که مخلوطی است از PCNB و ترازول استفاده گردد. به طور کلی اثر سموم مخلوط در اینجا بیشتر از هر سم به طور جداگانه است زیرا حالت سینرژیستی هم دارند. قارچ کشی به نام دکسانول که مخلوطی از دکسون و ترازول است نیز مؤثر است. سموم مؤثر روی Pythium را برای کنترل Aphanomyces نیز به کار می برند .

  جشنواره پاییزه
  جشنواره فروش بذر های خاص و کمیاب با بیش از ۱۲۰۰ رقم تنوع
  همین الآن خرید کنید

  منبع: کتاب مدیریت بیماری های گیاهان زراعی ایران

  نویسنده: دکتر بهرام شریف نبی

  امتیاز شما به این مقاله چقدره؟

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.