تاریخ :۱۱ مهر ۱۴۰۲
القاء کالوس گیاه توتون

القاء کالوس گیاه توتون

 • مراحل القاء کالوس گیاه توتون

  • ماده گیاهی: Nicotiana tabacum

  ١- بذرها را در آب محتوی چند قطره ماده شوینده در یک بالون فرو برده و با تکان دادن بالون، آنها را شستشو دهید، یا آنها را در یک صافی پارچه ای با نایلونی نازک ریخته و با آب بشوئید.

  ۲- بذرها را در محلول الکل ۷۰٪ به مدت ۶۰- ۳۰ ثانیه غوطه ور نموده و سپس الکل را بیرون بریزید.

  ۳- بذرها را به یک بالون یا ارلن محتوی محلول تجاری هیپوکلریت سدیم با غلظت ۴۰-۲۰ درصد به مدت ۳۰-۱۵ دقیقه انتقال داده و سپس با آب مقطر استریل، ۵ مرتبه شستشو دهید.

  ۴- دو تا سه عدد بذر را در سطح محیط کشت MS بدون مواد تنظیم کننده رشد قرار دهید.

  ۵- کشت ها را به مدت ۲-۱ هفته در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد تحت فتوپریود ۱۶ ساعته با شدت نورک در حدود ۱۰۰۰ لوکس قرار دهید.

  ۶- هر هفته کشت ها را از نظر آغاز ریشه دهی بررسی نمایید. گیاهچه های منفرد را در صورت نیاز به محیط کشت MS نیمه غلظت منتقل نمایید.

  • القاء کالوس

  ۷- گیاهچه هایی را که در شرایط استریل جوانه زده اند و کوتیلدون های آنها کاملا رشد یافته است و اپیکوتیل در حال خروج می باشد، انتخاب نمایید. معمولا این مرحله منطبق با سن دو هفتگی گیاهچه ها است. هر گیاهچه را روی یک لام استریل یا در کف پتری دیش استریل قرار داده و ریزنمونه مورد نیاز را تهیه نمایید.

  جشنواره پاییزه
  جشنواره فروش بذر های خاص و کمیاب با بیش از ۱۲۰۰ رقم تنوع
  همین الآن خرید کنید

  ۸- نوک ساقه را به همراه یا بدون کوتیلدون ها جدا نموده و قاعده ساقه را در محیط کشت فرو ببرید. کوتیلدون و هیپوکوتیل را از گیاهچه سر بریده، جدا نمایید. ریزنمونه تهیه شده را در محیط کشت MS + 1-2 mg/l 2,4 – D قرار دهید.

  ۹- کشت ها را در روشنایی و دمای ۲۵ درجه سانتیگراد در انکوباتور قرار دهید. پس از ۴-۳ هفته، بافت کالوس تشکیل خواهد شد.

  ۱۰- ریزنمونه های مختلف را از نظر میزان تولید کالوس با هم مقایسه نمایید.

  ۱۱- قطعه کوچکی از کالوس را که وزن تر آن حدود ۰/۵ گرم باشد، برش داده و به محیط کشت تازه مشابهی برای تکثیر منتقل نمایید.

  منبع:  کتاب اصول بیوتکنولوژی گیاهی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ ششم.

  امتیاز شما به این مقاله چقدره؟

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.