تاریخ :۲۰ خرداد ۱۴۰۲
برگ های توتون

اندام زایی و تشکیل ساقه نابجا در برگ های توتون یا بنفشه آفریقایی

  • مواد گیاهی:

  ریزنمونه هایی از برگ های توتون یا بنفشه آفریقایی

  • روش کار:

  ۱- قطعاتی از برگ های گیاهان رشد یافته در شرایط این ویترو و یا گیاهانی که در گلدان قرار دارند، جدا نماید.

  ۲- اگر برگ ها را از گیاه استریل جدا نموده اید، آنها را با استفاده از آب و یک ماده شوینده ملایم، به آرامی بشویید. برگ ها را به مدت ۶۰-۳۰ ثانیه در الکل ۷۰٪ فرو ببرید. سپس به مدت ۵ – ۱۰ دقیقه در محلول ۱۰٪ هیپوکلریت سدیم تجاری خیس کنید، تا استریل شوند. در نهایت ریز نمونه ها را ۳ مرتبه با آب مقطر استریل شستشو دهید.

  ۳- قطعات برگ را در پتری دیش استریل قرار داده و آنها را با پنس و اسکالپل استریل به قطعات کوچکتری با مساحت تقریبی یک سانتیمتر مربع برش دهید. در ریزنمونه ها نبایتی رگبرگ وجود داشته باشد.

  ۴- قطعات برگ را به محیط کشت های زیر منتقل نمایید:

  • خط کشت MS + 1 mg / L KIN + ۰ / ۱ mg / l IAA برای بنفشه آفریقایی
  •  خط کشت MS + ۱ – ۲ ng / L BAP + ۰ / ۱ mg / L NAA برای توتون.

  ۵- ظروف کشت را درز گیری نموده و در دمای ۲۵°C، تحت فتوپریود ۱۶ ساعت با شدت نوری ۱۰۰۰ لوکس در انکوباتور قرار دهید.

  ۶- بعد از سه هفته ساقه ها تشکیل می شوند. تغییرات حاصله را در فواصل زمانی منظم ثبت نمایید.

  ۷- بافت ها را به قطعات کوچکی برای تکثیر ساقه برش دهید. هر قطعه بایستی حداقل دارای یک نوک یا رزت باشد. قطعات مزبور را در همان محیط کشت متناظر کشت دهید.

  جشنواره پاییزه
  جشنواره فروش بذر های خاص و کمیاب با بیش از ۱۲۰۰ رقم تنوع
  همین الآن خرید کنید

  ۸- برای ریشه دهی، ساقه هایی را که به حد کافی رشد نموده اند، به محیط کشت فاقد هورمون و یا دارای مقدار اندکی اکسین (۰/۵-۱ mg) که تسریع کننده ریشه زایی است، منتقل نمایید.

  شکل گیری گیاه کامل

  ۷- گیاهچه هایی را که به خوبی ریشه دار شده اند، به آرامی از ظروف کشت خارج نموده و ضمن اینکه از صدمه زدن به ریشه خودداری می نمایید، ریشه ها را با جریان آب ولرم شستشو دهید تا آگار چسبیده به آنها شسته شود.

  ۸- گیاهچه ها را به گلدان های پلاستیکی محتوی خاک استریل انتقال دهید. خاک گلدان بایستی حتما مرطوب باشد. پس از انتقال گیاهچه به خاک، روی آن را با یک بشر به صورت واژگون و یا ایجاد خیمه ای از جنس پلاستیک بپوشانید (از لیوان های پلاستیکی شفاف یک بار مصرف استفاده کنید. این گیاهچه در طی چند روز اول نیاز به آب ندارد.

  ۹- ظروف را تحت تابش نور قرار دهید. هر روز به مدت چند دقیقه با باز کردن خیمه پلاستیکی و یا برداشتن بشر، اجازه دهید تبادل هوا صورت بگیرد. پس از گذشت یک هفته این مدت زمان را به یک ساعت در روز و در هفته بعد تدریجا به چند ساعت در روز افزایش دهید. پس از ۳-۲ هفته پوشش روی گیاه را کلا بردارید تا گیاه خود را با شرایط محیطی وفق دهد.

  منبع:  کتاب اصول بیوتکنولوژی گیاهی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ ششم.

  امتیاز شما به این مقاله چقدره؟

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.