تاریخ :۳ مهر ۱۴۰۲
عوامل-بیماری-باکتریایی

عوامل بیماری زایی باکتریایی

 • عوامل بیماری زایی باکتریایی

  علایم بیماری زایی باکتریایی

  عوامل بیماری زایی باکتریایی گیاهی علایم لکه برگی، گال، سوختگی، شانکر، پژمردگی آوندی و لهیدگی ایجاد می کنند. اکثرشان باکتری های گرم منفی هستند و با نفوذ به درون بافت گیاهی از طریق منافذ طبیعی، زخم، حشرات ناقل نشانه های بیماری را ایجاد می کنند. اکثر باکتری های بیمارگر محدود به فضای بین یاخته ای هستند و برخی در آوندهای چوبی و آبکشی می شوند.

  عوامل بیماری زایی باکتریایی

  عوامل بیماری زایی باکتریایی

  سیستم ترشحی باکتریایی

  مهمترین عوامل بیماری زایی باکتریایی پروتیین های عملگر می باشند که توسط سیستم ترشحی نوع سوم به گیاه منتقل می شوند.

  سیستم ترشحی به پنج گروه تقسیم می شود

  • سیستم نوع ۱ و نوع ۲ پروتیین را به فضای بین یاخته ای گیاه منتقل می کند.
  •  سیستم نوع ۳ و ۴ پروتیین را مستقیم به گیاه وارد می کند.
  •  سیستم ترشحی نوع ۴ در انتقال مولکول های بزرگ نقش دارد و به خوبی در باکتری خاکزی اگروباکتریوم شناخته شده است.

  عامل دیگر توکسین ها می باشند و باکتری ها با این مواد بر سیستم دفاعی گیاه غلبه می کنند.

  زانتومونادها

  گروه متنوعی از بیمارگرهای گیاهی گرم منفی هستند به طور مـثال Xanthomonas. Citri باعث لکه برگی می شود و به صورت خارج یاخته ای در مزوفیل برگ گیاه تکثیر می کند. سیستم ترشحی نوع ۳ برای بیماری زایی اکثر زانتومونادها مورد نیاز است و فقط باکتری بیمارگر نیشکر فاقد این سیستم می باشد. عملکردهای باکتریایی در نهایت باعث مهار سیستم دفاعی گیاه و سیستم نسخه برداری میزبان برای افزایش بیمارگری می شوند مانند TAl.

  آنزیم های تجزیه کننده دیواره باکتریایی

  دیواره گیاه از پلی ساکاریدهایی مانند سلولز، همی سلولز، پکتین تشکیل شده است. تعداد ژن های موثر در تولید این آنزیم ها در باکتری ها متفاوت است. باکتری جنس پکتوباکتریوم نسبت به سایر باکتری ها تعداد بیشتری از آنزیم ها را دارد. آنزیم هایی از جمله پکتیناز ها، پروتئاز، سلولاز باعث تخریب دیواره و لهیدگی بافت گیاه می شوند. پکتیناز ها موجب تخریب پکتین و در نهایت مرگ گیاه می شوند.

  جشنواره پاییزه
  جشنواره فروش بذر های خاص و کمیاب با بیش از ۱۲۰۰ رقم تنوع
  همین الآن خرید کنید

  توکسین ها از عوامل بیماری زایی

  نقش حیاتی در بیماری زایی باکتری ها ایفا می کنند گونه های سودوموناس طیف وسیعی از توکسین ها را تولید می کنند. به دو گروه توکسین های القاء کننده زردی و بافت مردگی تقسیم می شوند. مانند باکتری سودوموناس سیرینگه پاتوار سیرینگه که در گیاه بافت مردگی را القاء می کنند.

  پلی ساکاریدهای خارج یاخته ای

  EPS در باکتری های گیاهی به فرم کپسولی و لعابی هستند و باعث مقاومت باکتری به تنش های اکسیداتیو گیاهی می شوند. مانند ژن eps1 در باکتری رالستونیا سولاناسه روم که جهش در این ژن باعث کاهش بیماری زایی در گیاه گوجه فرنگی می شود. EPS باعث مقاومت باکتری به مواد سمی گیاه، پژمردگی گیاه، آب سوخته کردن بافت ها و کاهش واکنش دفاعی گیاه می شوند.

  هورمون ها در بیماری زایی باکتریایی

  هورمون های اکسین و سیتوکینین در باکتری هایی که تولید گال می کنند و اتیلن در باکتری سودوموناس عامل مهم پر آزاری به حساب می آیند. سیدروفورها در باکتری اروینیا از تولید مواد سمی گیاهی علیه بیمارگر جلوگیری می کند. بنابراین برای جلوگیری از بیماری باید اساس مولکولی برهمنکنش بین گیاه و باکتری را بدانیم.

  منبع :

  عامل های بیماری زایی و پرآزاری در باکتری های بیمارگر گیاهی، فصلنامه علمی ترویجی دانش بیماری شناسی گیاهی، نویسنده رسول رضایی، ۱۳۹۳

  امتیاز شما به این مقاله چقدره؟

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.