تاریخ :۲ مهر ۱۴۰۲
بیماری-پوسیدگی-پیاز

بیماری پوسیدگی گیاه پیاز

 • بیماری پوسیدگی گیاه پیاز

  ۱. بیماری پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه پیاز

  قارچ هایی مانند Rhizoctonia ، Phytium و Fusarium باعث بیماری گیاه پیاز از جمله پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه می شوند.

  علائم بیماری

  پوسیدگی بذر و مرگ پیش از ظهور گیاهچه های پیاز یا بعد از آن توسط قارچ پتیوم شایع است، بذرهای آلوده توسط قارچ عامل این بیماری به سرعت تجزیه و لهیده می شوند، ریشه گیاهچه های آلوده نیز ظاهری خاکستری و لهیده پیدا می کند. گیاهچه های آلوده به سرعت پژمرده شده و می میرند. گیاهانی که بعد از مرحله گیاهچه ای آلوده شوند به ندرت از بین می روند اما ممکن است به شدت دچار توقف رشد شوند. برگ های گیاهان آلوده از نوک به طرف قاعده زرد می شوند. آلودگی در برگ های پیر شدیدتر است. در گیاهان به شدت آلوده پژمردگی گیاهان ممکن است اتفاق بیفتد.

  عامل بیماری 

  .Phytium sp است. گونه های Phytium در نتیجه تولیدمثل جنسی در بافت های آلوده تولید اسپورهای گرد با دیواره ضخیم می کنند. بعضی گونه های این جنس به راحتی اسپورانژیوم های کروی تولید می کند که ایجاد زیوسپور می کنند. برخی گونه های این جنس ایجاد برآمدگی های ریسه ای به شکل های مختلف می کنند. این برآمدگی ها می توانند مانند کلامیدوسپور عمل کند و در شرایط مناسب جوانه زده و تولید  ریسه کنند.

  مبارزه 

  وقوع بیماری های ناشی از این قارچ در مزرعه تقریبا همیشه نتیجه شرایط محیطی مناسب برای بیماری است. عملیات زراعی که مدت زمان وجود آب اضافی را در پای بوته ها به حداقل برساند برای کنترل بیماری های ناشی از Pythium توصیه می شود. ضد عفونی کردن بذر و خاک با قارچ کش ها نیز توصیه می شود.

  بیماری گیاه پیاز۱

  پوسیدگی بذر پیاز

  علائم بیماری

  بذرها ممکن است به وسیله قارچ رایزوکتونیا دچار پوسیدگی شوند. ریشه و قسمت طوقه ساقه های آلوده پوسیده، گاهیچه ها پژمرده و در نهایت می میرند. خسارت بیماری معمولا کم است ولی بیماری می تواند باعث نابودی گیاهچه ها شود. قارچ هایی که باعث این بیماری ها می شوند در بسیاری از گیاهان از عوامل بیماری زای مهم بذر، ریشه و ساقه هستند.

  عامل بیماری  

  Rhizoctonia solani قارچ عامل بیماری گیاه پیاز به صورت میسلیوم یا سختینه روی بقایای بوته های آلوده و در خاک و روی ریشه علف های هرز میزبان ادامه حیات می دهد.

  مبارزه

  شخم بقایای گیاهی آلوده، سختینه ها را در عمق خاک دفن می کند. خزانه و نشاها را می توان با قارچ کش های مناسب ضدعفونی کرد.

  علائم بیماری

  بذر در حال جوانه زدن ممکن است دچار پوسیدگی شده و از کپک پوشیده شود که این پوسیدگی به وسیله گونه های فوزاریوم صو رت می گیرد. همچنین گیاهچه ها ممکن است قبل از ظهور از بین بروند. این بیماری در ایران از آذربایجان شرقی گزارش شده است.

  عامل بیماری

  F. oxysporum ، Fusarium solani است. مرگ گیاهچه توسط گونه های فوزاریوم هر کجا پیاز کاشته شود می تواند اتفاق افتد و هر کجا که پیاز به صورت متوالی کاشته شود شدیدتر است. گونه های متعددی از جنس فوزاریوم موجب مرگ گیاهچه پیاز می شوند. تشخص گونه های مختلف بر اساس شکل کنیدیوفور، ماکروکنیدی، کلامیدیوسپور و داشتن یا نداشتن میکروکنیدی، میزان رشد، رنگ میسلیوم و داشتن یا نداشتن دیواره عرضی است.

  دو گونه  F. oxysporum ، Fusarium solani  احتمالا شدیدترین عوامل بیماریزای این جنس می باشند.

  مبارزه

  استفاده از بذر سالم و غیر آلوده، عدم کشت پی در پی پیاز در یک مزرعه یا خزانه، تناوب زراعی با غلات و گندمیان علوفه ای غیر از ذرت ممکن است در کاهش بیماری های ریشه مفید باشد ضد عفونی کردن خاک میزان مرگ گیاهچه ها را کاهش می دهد.

  جشنواره پاییزه
  جشنواره فروش بذر های خاص و کمیاب با بیش از ۱۲۰۰ رقم تنوع
  همین الآن خرید کنید

  بیماری گیاه پیاز۲

  پوسیدگی بذر

  بیماری قارچی پوسیدگی گیاه پیاز

  ۲. پوسیدگی ریشه و طبق

  این بیماری در بسیاری از کشورها خسارت های سنگینی ایجاد می کنید و از کشورهای آمریکا، ژاپن، هندوستان و فیلیپین توسط محققین مختلف و از ایران گزارش شده است.

  علائم بیماری

  نشانه های اولیه بیماری گیاه پیاز خمیدگی، زردی یا نکروز شدن برگ هاست که از نوک برگ ها به طرف پایین گسترش می یابد و زمانی که غده های پیاز به درشتی فندق می شوند در مزرعه بوته میری به صورت لکه ای و یا گسترده مشاهده می شود. پیازهای آلوده در ابتدای فصل تغییر رنگ داده و ساقه به رنگ قرمز یا قرمز متمایل به قهوه ای می گراید.

  در مزارعی که آلودگی شدید باشد چنانچه رطوبت کافی وجود داشته باشد. قارچ به صورت توده سفید رنگی که همان تجمع میسلیوم های عامل بیماری است در ناحیه طبق تشکیل می شود، گرچه عوامل به وجود آورنده زخم روی طبق از قبیل حشرات و نماتدها در آلودگی و توسعه بیماری می شوند ولی در ارقام حساس پیاز بدون دخالت این عوامل نیز بیماری شدید خواهد بود زیرا عامل بیماری می تواند به این صورت نیز وارد گیاه شود. گیاهان آلوده به راحتی از خاک بیرون کشیده می شوند.

  در استان اصفهان مهمترین بیماری این محصول پوسیدگی ریشه و طبق بوده که موسوم به پوسیدگی فوزاریومی در ریشه و طبق و ریشه سرخ پیاز می باشد.

  عامل بیماری

  Fusarium oxysporum f.sp. Cepae قارچ عامل بیماری تولید کلامیدوسپور، ماکروکنیدی و در مواردی میکروکنیدی  می کند. عامل بیماری قادر است به صورت کلامیدوسپور به مدت طولانی در خاک بقا یابد. این بیماری در مزارع پیاز آذربایجان شرقی دیده شده است. بررسی های انجام شده نشان داده است که گونه Fusarium از شدت و گسترش بیشتری در آن منطقه برخوردار است. در استان اصفهان به ترتیب گونه های فوزاریوم و قارچ Pyrenochata terrestris به عنوان عوامل این بیماری معرفی شده اند.

  مبارزه

  خسارت ناشی از عامل بیماری با اجرای تناوب چهار ساله با طولانی مدت در مزارع آلوده با گیاهان غیر میزبان می تواند به حداقل بر سد. مشاهده شده که فرو بردن گیاهچه ها قبل از کاشت در محلول قارچ کش خسارت را به میزان زیادی کاهش می دهد. اما مهمترین روش مبارزه کاشت ارقام مقاوم است. نتایج یک بررسی نشان داده است که نشاهای به عمل آمده از بذرهای پیار آغشته به باکتری Pseudomonas cepacix سالم تر از حالتی می باشد که بده و در به باکتری آغشته نشده بودند. لازم است بذرها قبل از کاشت با قارچ کش ویتاواکس – تیرام به نسبت ۲در هزار ضد عفونی شوند. ضد عفونی خاک و کاشت ارقام مقاوم در کنترل بیماری و کاهش خسارت بسیار مؤثر است.

  منبع :

  کتاب بیماری های مهم گیاهان دارویی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ۱۳۸۹

  امتیاز شما به این مقاله چقدره؟

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.