تاریخ :۳ مهر ۱۴۰۲

بیماری نواری باکتریایی ذرت خوشه ای (Sorghum Bacterial Leaf Streak)

 • آلودگی به بیماری نواری باکتریایی در برخی مزارع سورگوم استان کرمان به صورت پراکنده مشاهده شده است ولی میزان خسارت آن قابل توجه نمی باشد.

  علایم بیماری

  علایم اغلب به صورت لکه های نواری قرمز مایل به قهوه ای در روی برگ های سورگوم ظاهر می شود. اکثر لکه ها به صورت نوارهای طویل نیمه شفاف، باطول معمولا چندین سانتی متر و به ندرت کمتر از یک سانتی متر دیده می شود. لکه های درشت و نامنظمی که از به هم پیوستن چند نوار ایجاد می شوند نیز در بعضی برگ ها دیده می شود. در مواردی نیز در اثر شدت بیماری و تعداد لکه های سطح عمده ای از برگ نکروز می شوند. آب سوختگی مختصری در حاشیه یا وسط بسیاری از لکه ها و نوارها مشهود می باشد. ترشح شدید باکتری در حاشیه لکه ها وجود دارد (شکل ۱-۱).

   عامل بیماری

  عامل بیماری Xanthamonas vasical pv. holcicola است که سه روز پس از کشت سوسپانسیون تهیه شده از برگ های سورگوم آلوده، پرگنه های زرد رنگ به قطر حدود یک میلی متر روی محیط کشت NAS ظاهر می شود. این باکتری گرم منفی و دارای یک تاژک قطبی و هوازی می باشد و روی محیط های کشت حاوی گلوکز و سوکروز پرگنه های لعاب دار تولید می نماید

  مدیریت بیماری

  خسات این بیماری در سایر نقاط دنیا نیز کم گزارش شده است. ارقام مقاوم ذرت خوشه ای در روسیه شناسایی و توصیه شده است.

  شکل ۱-۱  علایم بیماری نواری باکتریایی روی برگ سورگوم .

   

  منبع: کتاب بیماری های گیاعان زراعی ایران

  نویسنده: دکتر بهرام شریف نبی

  امتیاز شما به این مقاله چقدره؟

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.