تاریخ :۱۱ مهر ۱۴۰۲
ویروس-سبزرد-نخود

ویروس کوتولگی سبزرد نخود

 • ویروس کوتولگی سبزرد نخود

  عامل بیماری ویروس کوتولگی سبزرد نخود

  ویروس کوتولگی سبزرد نخود ایرانی(  Chickpea chlorotic dwarf virus, CpCDV) یکی از ویروس های مهم گیاهان لگوم و برخی دیگر از گیاهان زراعی است. مهمترین بیماری ویروسی نخود اسـت کـه در اغلـب کشـورهای تولیـد کننـده نخـود شـیوع دارد.

  علایم بیماری ویروس کوتولگی 

  کوتـولگی در آلودگی های اول فصل بیشتر است که نتیجه کوتاه شدن میانگره ها است. در آلودگی های بعدی، ممکن است کوتولگی آشکار نباشد، ولی تغییر رنگ بوته و قهوه ای شدن بافت آبکش دیده می شود. 

  نوک و حاشیه برگ ها ابتدا زرد و سپس قهوه ای مایل به قرمز مـی شـود. تغییـر رنـگ بـرگ هـا در تیپ های دسی (مایل به قرمز) واضح تر از تیپ های کابلی (زرد) است. ساقه ها و برگ های بوته های بیمـار راسـت تـر و ضخیم تر از حالت عادی هستند.

  مشخص ترین علامت بیماری، قهوه ای شدن بافت آبکش است. این حالت با برداشتن پوست ناحیه طوقه از طریق بریدن طولی قطعات نازکی از پوست آشکار است. در برش عرضی یا طولی، قهـوه ای شـدن بافـت آبکـش نمایان است.

  چوب داخلی ریشه سفید است و تغییر رنگی در بافـت چـوبی مشـاهده نمی شود. خسارت حشرات جونده می تواند باعث کوتولگی ویروسی گردد.

  روش های مبارزه با ویروس

   کشت زود هنگام (اواخر تابستان و اوایل مهر) و ایجاد فاصله زیاد بین بوته ها، باعث افـزایش وقـوع کوتولگی می شوند. فعالیت شته های ناقل بیماری بر روی میزان بروز بیماری تأثیر می گذارند. بنابراین مبارزه با ناقلین در کاهش میزان خسارت موثر خواهد بود. کاشت باید زمانی صورت گیرد که فعالیت شته هـای ناقـل کم باشد، با توجه  به منطقه می توان کشت زودهنگام یا دیرهنگام را برای کنترل بیماری مد نظر قرار داد.

  ویروس کوتولگی سبزرد نخود۱

  جشنواره پاییزه
  جشنواره فروش بذر های خاص و کمیاب با بیش از ۱۲۰۰ رقم تنوع
  همین الآن خرید کنید

  کوتولگی سبزرد نخود

  منبع :

  تعیین ویژگی های مولکولی و پراکنش جغرافیایی ویروس کوتولگی سبزرد نخود در ایران، آفات و بیماری های گیاهی، نویسندگان کاوه بنانج،  یلدا سخن سنج، فرشاد رخشنده رو، علی آهون منش، ۱۳۹۸

   

  امتیاز شما به این مقاله چقدره؟

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.