تاریخ :۱۹ خرداد ۱۴۰۲
سیاه-دانه-سرطان 

سیاه دانه و معجزه آن در سرطان 

 • سیاه دانه و معجزه آن در سرطان

  اثر سیاه دانه در درمان سرطان

  سیاه دانه برای سلول های سرطانی سم سلولی است و ترکیبات حاصل از روغن و دانه های سیاه دانه برای درمان تومورها و سرطان مفید هستند. در آزمایشی خصوصیت صمغ خام، روغن جامد و دو تا از ترکیبات تصفیه شده دانه های Nigella sativa، یعنی (Thymoquinone (TQ و Dithymoquinone (DIM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که TQ و DIM برای همه توده های سلولی سم سلولی بودند که مورد بررسی قرار گرفته بودند. پس TQ و DIM با اثرات سمی ای که روی سلول های سرطانی دارند موجب نابودی تومورها می شوند. سیاه دانه و معجزه آن در سرطان قابل توجه است.

  اثرات درمانی سیاه دانه علیه مواد سرطان زا

  از تاثیر سیاه دانه و معجزه آن در سرطان بدانیم.

  (۲۰- methylcholanthrene (MC تومورهای Fibrosarcoma ایجاد می کند. اثر ضد توموری بالقوه (TQ) روی تومورهای حاصله مورد بررسی قرار گرفته است. موش های تحت آزمایش یک هفته قبل و بعد از دریافت ۲۰- methylcholanthrene با (TQ) درمان شدند. (TQ) به میزان ۱ % به آب نوشیدنی موش ها اضافه شد. نتایج نشان داد که شیوع و گسترش تومور و وزن آن حدود ۴۳ و ۳۴% مهار می شود. (نتایج حاصله در مقایسه با استفاد از MC تنها بیان شد) در موش هایی که MC دریافت کردند تومور Fibro sarcoma در هفته دوازدهم ظاهر شد. استفاده از (TQ) زمان شیوع تومورها را به تأخیر می اندازد. (TQ) از طریق C ۵۰ ای ۱۵ micron مانع بقا سلول های Fibro sarcoma می شود.
  شیوه های احتمالی مربوط به عملکرد (TQ) می تواند به واسطه فعالیت ضد اکسایشی آن باشد و هم چنین (TQ) از طریق دست بردن در ترکیب DNA و تغییر آن اثرات خود را اعمال می کند که تغییر BNA به افزایش فرایندهای سم زدایی منجر می شود.
  اطلاعات به دست آمده (TQ) را به عنوان عامل حفاظت کننده شیمیایی قوی علیه تومورهای Fibrosarcoma ایجاد شده با MC معرفی می کند.

  ( Methylnitrosourea (MNU در موش ها سرطان ایجاد می کند. روغن سیاه دانه همراه با عسل به طور صد در صد از موش ها در مقابل سرطان زایی این ماده حفاظت می کند.

  سیاه دانه و معجزه آن در سرطان1

  اثرات درمانی سیاه دانه

  بررسی عملکرد داروهای شیمیایی و Thymoquinone روی بیماری ها

  Doxorubicin (DOX)  ماده ای قوی برای شیمی درمانی سرطان ها است که روی رنج گسترده ای از بدخیمی ها اثر گذار است. اما اثرات درمانی آن محدود است به دلیل اثرات سمی ای که روی سلول ها دارد و خطرناک ترین و (DOX) اثر سمی آن روی سلول های قلب است. به علاوه بخش شده از طریق (DOX) آسیب های کبدی می باشد. دانه های سیاه دانه کمتر از ۳۰ % روغن غیر فرار و ۴۵ % روغن فرار می باشند. روغن فرار دارای(۱۸-۲۴ % )(TQ) و چندین مونوترین مانند p-cymene  و آلفا pinene است.

  TQ  در معرفی طیفی از بررسی های فارماکولوژی قرار گرفته و عملکرد عفونت زایی آن در موش ها بررسی شده است. تزریق داخل وریدی (DOX) سندرم کلیوی شدیدی را ایجاد کرد که با کاهش آلبومین خون و پروتئین خون و افزایش لیپید خون و اوره سرم و همچنین دفع ادراری عظیمی از پروتئین، آلبومین و N استیل D-B گلوکز آمید از NAG همراه است.

  اثرات (DOX) روی کلیه به این صورت بود

  • افزایش قابل توجه در مقدار کل تری گلیسرید (TG)، کلسترول (TC) و پراکسیداز های لیپیدی
  • کاهش مقدار سولفیدریل غیرپروتئینی (NPSH)
  • فعالیت کاتالازها، رادیکال های آزاد اکسیژن در ایجاد صدمات حاصل از (DOX) دخالت دارند.

  پس از تزریق (DOX)، موشها (TQ) را (۱۰mg/kg هر روز) همراه با آب نوشیدنی به مدت ۵ روز دریافت کردند.

  استفاده از TQ اثرات زیر را به دنبال داشت

  •  کاهش اوره سرم و (TG و TC)
  • دفع ادراری NAG را متوقف کرد.
  • آلبومین اوری و پروتئین اوری را مهار کرد (مهار دفع ادراری آلبومین و پروتئین)

  در نتیجه عوارض ایجاد شده با (DOX) تماما از طریق TQ مهار شدند قابل ذکر است که عوارض مذکور با سندروم کلیوی حاصل از (DOX) مرتبط هستند. در ضمن TQ اثرات جانبی مضر حاصل از داروهای دیگری را هم بهبود می دهد.

  منبع :

  کتاب چگونه غذا بخوریم تغذیه از دیدگاه قرآن و عترت، نویسنده حجت الاسلام سید صفر علی لکی صرافی، ۱۳۹۵

  امتیاز شما به این مقاله چقدره؟

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.