تاریخ :۱۹ خرداد ۱۴۰۲
پژمردگی-فوزاریومی-خیار

بیماری پژمردگی فوزاریومی خیار

 • بیماری پژمردگی فوزاریومی خیار

  عامل بیماری پژمردگی فوزاریومی

  عامل بیماری پژمردگی فوزاریومی خیار Fusarium oxysporum Schlechtend Fr. f. sp. cucumerinum Owen می باشد. اکثر جدایه ها به طور اختصاصی خیار را آلوده کرده و چندین جدایه از هلند نیز روی هندوانه و خربزه بیماریزایی دارند. بر اساس تجزیه و تحلیل DNA میتوکندریایی، در بین فرم مخصوص های عامل پژمردگی در خانواده کدوئیان است.

  اهمیت و انتشار

  پژمردگی فوزاریومی خیار در یک گزارش بیماری از فلوریدا اعلام شد. در سال ۱۹۵۶ ثابت شد که قارچی که سبب بیماری پژمردگی فوزاریومی خیار می شود یک فرم مخصوص جدید از Fusarium oxysporum بوده که عامل بیماری پژمردگی در هندوانه، خربزه و طالبی می باشد.

  این بیماری در چندین کشور شامل ایالات متحده آمریکا، انگلستان، یونان، فلسطین اشغالی (اسرائیل)، ژاپن، چین، آلمان، استرالیا و هلند شایع است و به استثناء نواحی کوچک و محدود، در اکثر کشورها به دلیل استفاده از ارقام مقاوم خسارت اقتصادی زیادی نمی زند. بیماری پژمردگی فوزاریومی خیار۱

  اهمیت پژمردگی

  علایم بیماری پژمردگی فوزاریومی

  قارچ عامل بیماری در هر مرحله سنی از گیاه به خیار حمله می کند. مرگ گیاهچه به ویژه در خاک های سرد (دمای ۲۰-۱۸ درجه سانتی گراد) عمومیت دارد و مرگ گیاهچه قبل از خروج نیز ممکن است اتفاق بیافتد. آلودگی گیاهان مسن معمولا منجر به پژمردگی یک یا چند ساقه رونده شده و به دنبال آن تمام گیاه پژمرده می شود.

  پژمردگی و مرگ گیاه ظرف مدت ۳-۵ روز مشاهده شده است. علایم پژمردگی به وسیله گرما و استرس شدت یافته و میوه تشکیل می شود. تغییر رنگ آوندهای ریشه و ساقه از علایم عمومی بیماری است.

  بررسی دو ساله در خصوس بوته میری به پژمردگی فوزاریومی خیار در خوزستان نشان داد که در محصول پائیزه که اواسط مرداد ماه کشت می شود، عامل بیماری Fuscritini solani است در حالی که در کشت بهاره عامل بوته میری قارچ های اوومیست هستند. آزمایش شناسایی نژادهای قارچ  Fuscritini solani f.sp Cucurbitae در استان های خراسان رضوی، شمالی و فارس بیانگر وجود نژاد۱ قارچ در ایران است.

  جشنواره پاییزه
  جشنواره فروش بذر های خاص و کمیاب با بیش از ۱۲۰۰ رقم تنوع
  همین الآن خرید کنید

  زیست شناسی بیماری پژمردگی فوزاریومی خیار

  قارچ به صورت کلامیدوسپور در خاک و به حالت ساپروفیت روی بقایای گیاهی و دیگر مواد آلی باقی می ماند. انتشار بیمارگر ابتدا به واسطه جابجایی خاک آلوده و مواد آلوده گیاهی صورت می گیرد. نشان داده شده که قارچ عامل بیماری سطح بذری بوده و می تواند روی بذر به مدت حداقل یک سال باقی بماند.

  بیماری پژمردگی فوزاریومی خیار۲

  پژمردگی فوزاریومی

  مدیریت تلفیقی بیماری (IDM)

  •  استفاده از ارقام مقاوم
  • استفاده از بذر عاری از آلودگی در زمین هایی که سابقه کشت خیار دارند.
  • قلیایی بودن خاک با ۷-۶/۵= pH و کاربرد نیتروژن به شکل نیترات.
  • استفاده از سموم تدخینی و گازی به همراه کود مرغی.
  • اجتناب از گسترش قارچ از مزارع آلوده از طریق آب نهرهای آبیاری شده به مزارع و قسمت های سالم.
  • آفتابدهی خاک در کنترل بیماری بوته میری فوزاریومی خیار در کشت پائیزه شرایط خوزستان تأثیر خوبی داشته است و تعداد بوته های بیمار در تیمار تلفیق آفتابدهی خاک + کود حیوانی تا ۹۰ درصد کمتر از سایر تیمارها بود.
  • اثر کودهای آلی بیولوژیکی(شامل باکتری های آنتاگونیست) در مقایسه با کودهای آلی ۱۷ تا ۲۵ درصد کاهش بیماری نشان دادند.
  • فصل خشک در مقایسه با فصل مرطوب در هر دو کاربرد کودی، وقوع بیماری کمتر و عملکرد بیشتری نتیجه داد.
  • پیوند خیار روی پایه های مقاوم مانند Cucurbita ficifolia
  • القاء مقاومت، برخی گزارش ها بیانگر تأثیر و کارایی رضایت بخش القاء مقاومت سیستمیک با ترکیباتی از قبیل سالیسیلیک اسید با نام تجاری بیون می باشند.

  منبع :

  کتاب بیماری های مهم سبزی، صیفی و جالیز در ایران و مدیریت تلفیقی آنها، انتشارات سروا، ۱۳۹۴

  امتیاز شما به این مقاله چقدره؟

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.