تاریخ :۹ مهر ۱۴۰۲
زنگ-سفید-خاجیان

بیماری زنگ سفید خاجیان

 • بیماری زنگ سفید خاجیان

  عامل بیماری زنگ سفید خاجیان

  عامل بیماری زنگ سفید خاجیان قارچ .Albugo candida(Gmel. :Pers) Kze بوده که از راسته  Peronosporales می باشد. این قارچ دارای میسلیوم بین سلولی، مکینه کروی در داخل سلول میزبان تولید نموده و اسپورانژیوم های کروی و زنجیری بر روی اسپورانژبرهای کوتاه در زیر اپیدرم بافت آلوده تشکیل می گردند.

  اهمیت بیماری زنگ سفید خاجیان

  1. بیماری زنگ سفید خاجیان در سال ۱۳۲۶ روی تربچه، ترب  و شاهی از منطقه گرگان گزارش گردید.
  2. سپس در مناطق اهواز، سواحل خزر و رامیان مشاهده شد.
  3. این بیماری در منطقه شمیرانات، کرج، شهریار، شهر ری، ورامین گرمسار و شمال ایران خسارت وارد می سازد.
  4. این بیماری در برخی مزارع شهرری و ورامین تا۱۰۰ درصد خسارت وارد می کنند.
  5. این بیماری به گل کلم، ترب، تربچه، خردل و شلغم نیز حمله می کند.
  6. این بیماری در مزارع لرستان روی شاهی و تربچه مشاهده گردیده است.

  علایم بیماری زنگ

  در سطح رویی و زیرین برگ شاهی ابتدا جوش های برجسته نرم و شفاف که توسط اپیدرم پوشیده شده به وجود می آید. این لکه ها ابتدا به صورت نقاط کوچک به قطر ۱ تا ۲ میلی متر در سطح زیرین برگ ظاهر شده و به تدریج توسعه یافته و تمام دو سطح برگ را در بر می گیرد و به صورت جوش های برجسته در دو سطح برگ به وجود می آیند. این جوش ها به زودی پاره شده و زئوسپورانژ های به صورت گرد سفید رنگ بخش می گردند.

  بیماری زنگ سفید خاجیان1

  زنگ سفید خاجیان

  گاهی بر اثر شدت بیماری تمام مزرعه آلوده شده به نحوی که محصول قابل برداشت نبوده و کشاورز مجبور به شخم زدن مزرعه می شود. علایم بیماری روی ساقه به صورت لکه های سفید برجسته که بخش اعظم ساقه را در بر می گیرد، ظاهر می شوند. علایم بیماری در تمام اندام های هوایی از قبیل برگ، ساقه، گل، غلاف و بذر گیاهان از جمله تربچه دیده می شوند عامل بیماری سبب هیپرتروفی و هیپرپلازی در قسمت های هوایی به ویژه گل ها و شاخه های انتهایی و افزایش قطر ساقه می گردد و گاهی به صورت سیستمیک به قسمت های ریشه گسترش می یابد. گاهی نیز گیاهان آلوده توقف رشد داشته و کوتوله می مانند.

  زیست شناسی و چرخه بیماری

  میسلیوم ها به صورت بین سلولی گسترش یافته و مکنده های کروی در داخل بافت میزبان تشکیل می شوند. اسپورها در دمای ۵ و ۱۰ درجه سانتی گراد جوانه نمی زنند و در دمای ۱۵ درجه سانتی گراد حدود ۵۰ درصد جوانه زده و تولید زئوسپور می کنند در دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی گراد حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد تولید زئوسپور نموده و در دمای ۳۰ تا ۳۵ درجه بیشتر اسپورها پلاسمولیز می شوند. اسپورها برای جوانه زنی باید حدود ۲۰ درصد آب خود را از دست بدهند. در اواخر فصل قارچ تولید مثل جنسی نموده و آنتریدی و ااوگونیوم در بافت گیاه آلوده به وجود آمده و پس از عمل لقاح ااوسپور تشکیل می شود زمستانگذرانی خارج به صورت اوسپور بوده و در شرایط مساعد آب جذب نموده و تولید زئوسپورانژبر، زیوسپورانژیوم و  زئوسپور کرده که زئوسپورها بعد از رها شدن می تواند میزبان را آلوده نمایند.

  جشنواره پاییزه
  جشنواره فروش بذر های خاص و کمیاب با بیش از ۱۲۰۰ رقم تنوع
  همین الآن خرید کنید

  زئوسپورها پس از تماس با میزبان ابتدا به صورت کیست (cyst) در آمده و سپس جوانه زده و تولید لوله تندشی و میسلیوم می کند. گاهی قارچ عامل بیماری به صورت میسلیوم در بافت های آلوده زمستانگذرانی می کند.

  مدیریت تلفیقی بیماری زنگ سفید خاجیان

  • شخم عمیق بعد از برداشت محصول و یا هنگام حذف بقایای آلوده
  • مهار علف های هرز میزبان و تناوب طولانی
  • کاربرد سموم علیه قارچ عامل بیماری به دلیل خطر باقیمانده توصیه نمی شود.
  • در مزارع بذری می توان از سموم قارچکش نظیر اکسادیکسیل + مانکوزب به نسبت ۳ کیلوگرم در هکتار و متالاکیسل به نسبت ۱ کیلوگرم در هکتار استفاده نمود.

  منبع :

  کتاب بیماری های مهم سبزی، صیفی و جالیز در ایران و مدیریت تلفیقی آنها، انتشارات سروا، ۱۳۹۴

  امتیاز شما به این مقاله چقدره؟

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.