تاریخ :۱۰ مهر ۱۴۰۲
بیماری-دارویی-راولفیا

بیماری های گیاه دارویی راولفیا

 • بیماری های گیاه دارویی راولفیا

  ۵.بیماری لکه نشانه ای گیاه دارویی راولفیا

  گیاه Rauvolfia serpentina به شدت توسط بیماری لکه نشانه ای آسیب می بیند. این بیماری گیاه دارویی راولفیا باعث ریزش زود هنگام برگ ها می شود علائم بیماری در سطح برگ توسط عامل بیماری مورد حمله قرار می گیرد. آلودگی باعث ظهور لکه های کوچکی به رنگ قهوه ای می شود که به تدریج لکه ها بزرگ شده و تبدیل به لکه های دایره ای شکل با قطر ۲- ۲۰ میکرومتر شده و به صورت نواحی متحدالمرکز مشاهده می شوند به این خاطر بیماری را لکه نشانه ای می نامند. ابتدا برگ های پایینی آلوده می شود و سپس بیماری به سمت بالا گسترش می یابد. برگ ها نیز دچار ریزش می شوند.

  عامل بیماری: Corynespora casslicola (Berk & Curt) Wei
  کنیدیوفورها بر روی پیدرم برگ ظاهر می شوند. اکثرا به صورت انفرادی یا بعضی مواقع به صورت گروهی بر روی هر دو سطح برگ قابل مشاهده هستند. کلنی ها غیر متراکم به رنگ خاکستری و قهوه ای هستند. کنیدیوفورها به صورت کم پشت سطح کلنی را می پوشانند. کنیدیوفورها ساده یا گاهی منشعب، مستقیم با کمی انعطاف پذیر به رنگ قهوه ای کمرنگ هستند.

  مبارزه: استفاده از قارچ کش های کاپتان۰/۲۵ %، به مدت ۶ ماه به صورت ماهانه به طور موثری بیماری را کنترل می کند.

  لکه-نشانه-پروانش

  لکه نشانه ای راولفیا

  ۶. آنتراکنوز

  علائم بیماری: علائم بیماری شامل تعداد زیادی لکه و آسروول است که در تمام سطح برگ پراکنده شده اند. آلودگی عمدتا محدود به سطح بالایی برگ هاست. لکه ها توسعه پیدا کرده و تبدیل به لکه های دایره ای به هم پیوسته بزرگی می شود. برگ هایی که دارای آلودگی شدیدی هستند خشک شده و دچار ریزش می شود.
   عامل بیماری: Colletotrichum gleosporiodes (Penz)Sacc می باشد.
  مبارزه: بیماری را می توان به وسیله حذف اندام های آلوده و اجتناب از آبیاری بیش از حد کنترل کرد سمپاشی با فرمات، دیتان Z-78  و ترلات نیز برای کنترل بیماری توصیه شده است.

  آنتراکنوز-راولفیا

  آنتراکنوز راولفیا

  ۷. بیماری سرخشکیدگی

  گزارش شده بیماری سرخشکیدگی راولفیا، گیاه Rauvolfia serpentina را تحت تاثیر قرار می دهند. عامل بیماری سرشاخه ها و گل ها را مورد حمله قرار می دهد.

  علائم بیماری: علایم بیماری گیاه دارویی راولفیا۱ به صورت تشکیل لکه های کوچک فراوان بر روی برگ ها و ساقه است. آسروول ها در تمام سطح برگ پراکنده می شوند. زخم های کوچکتر به یکدیگر پیوسته و تشکیل لکه های نیکروتیک دایره ای شکل بزرگ می دهند. آلودگی شدید منجر به خشکیدگی، برگریزی و قطع شدن قسمت سرشاخه می شود.

   عامل بیماری: Colletotrichum domanium (Pers) Grove می باشد.
  مبارزه: این بیماری را می توان به وسیله سمپاشی گیاهان آلوده با دپتان Z-78 (0/2 درصد) کنترل کرد. در مراحل پیشرفته آلودگی، هرس قسمت های آلوده توصیه شده است.

  در مزارع گوجرات هند بیماری دیگری که باعث لکه برگی و ریزش نا به هنگام برگ ها می شود مشاهده شده است. علائم بیماری به صورت تشکل لکه  برگی های شدید و ریزش برگ هاست.
  عامل بیماری: Curvularia lanata (Wakker) Boed کنیدی ها در انتهای کنیدیوفورها به رنگ قهوه ای کمرنگ و دارای دیواره نازک هستند. سومین سلول از سمت قاعده نسبت به سایرین بزرگتر و تیره تر است.
  مبارزه: هفته ای دو تا سه سمپاشی با مخلوط بردو به مدت ۴ تا ۶ هفته برای کنترل بیماری توصیه شده است.

  ۸. موزائیک گیاه دارویی راولفیا

  این ویروس باعث بروز علائم موزاییک بر روی گیاه می شود و به وسیله عصاره گیاهی نیز قابل انتقال است بر روی برگ های اولیه گیاهان Nicotiana glutinosa، Phaseolus vulgaris، Datura metel، D. innoxia نیز زخم های نکروتیک موضعی ایجاد می کند. این ویروس به عنوان نژادی از ویروس Tobacco mosaic virus  شناسایی شده است آلودگی ویروس بر روی محتویات آلکالوییدی ریشه ها تاثیر می گذارد.

  ۹. فیلودی

  در گوجرات هند بیماری در گیاهان Nicotiana tabacum، Catharanthus roseus، Capsicum annum، Solanum melongena   زمستان گذرانی می کند. در سال ۱۹۹۴ نیز یک بیماری با علائم مشابه در جامو دیده شد و این بیماری توسط گیاه سس (.Cuscuta sp) منتقل می شود.

  علایم بیماری: علائم مشخصه بیماری به صورت کاهش رشد کوتاه شدن فاصله میانگره ها و فیلودی گل ها ظاهر می شود. برگ ها کوچک و کمرنگ شده و تمام اجزای گل تبدیل به ساختارهای شبیه برگ شده و گل های آلوده عقیم می شود. علائم بیماری بر روی همه شاخه ها با هر شاخه گلداری ظاهر می شود بیماری به شدت بر روی محتویات آلکالوییدی گیاهان بیمار تأثیر می گذارد. احتمالا این بیماری توسط ویروس زردی مینا Aster yellows virus ایجاد می شود.

  جشنواره پاییزه
  جشنواره فروش بذر های خاص و کمیاب با بیش از ۱۲۰۰ رقم تنوع
  همین الآن خرید کنید

  فیلودی-راولفیا

  فیلودی راولفیا

  دیگر بیماری های گیاه دارویی راولفیا

  ۱۰. موزائیک رگبرگ زردی

  در جامو، بیماری رگبرگ نواری مشاهده شده است که توسط پیوند و مگس سفید (Bemisia tabaci) قابل انتقال است.

  علایم بیماری:  علائم بیماری گیاه دارویی راولفیا۱ شامل زردی برگ های جوان و تشکیل شبکه زرد بر روی زمینه سبز برگ است. یک تأخیر جزئی در رشد گیاهان آلوده نیز مشاهده می شود. در نتیجه بیماری کاهش توده و محتویات آلکالوئیدی ریشه ها نیز مشاهده شده است.

  ۱۱. بیماری لکه حلقوی گیاه راولفیا

  در مزارع آزمایشی جامو بیماری لکه حلقوی در گیاه مشاهده شده است که توسط پیوند قابل انتقال است.

  علائم بیماری: علائم بیماری بر روی برگ های گیاهان آلوده به صورت حلقه های فرو رفته متحدالمرکز ویژه ای است که در اندازه های مختلف بر روی تمام سطح برگ ها پراکنده می شوند، حلقه ها به تدریج بزرگ شده به یکدیگر پیوسته و در ادامه نکروتیک می شوند. در مراحل بعد تمام برگ های نیکروتیک دچار ریزش می شوند. این بیماری تأثیر مخربی بر روی کیفیت و محتویات آلکالوئیدی ریشه ها دارد.

  ۱۲. موزائیک سبز

  این بیماری گیاه را به شدت آلوده می کند. گیاهان بیمار علائم کاهش رشد شدید و باریک شدگی برگ ها را نشان می دهند، بر روی برگ های جوان نیز علائم موزاییک پیسه ای به فراوانی مشاهده می شود.

  عامل بیماری:  ویروس عامل بیماری به عنوان نژادی از ویروس موزاییک خیار (CMV) شناسایی شده است. شکل ویروس ایزومتریک به قطر ۲۷ نانومتر و توسط شته سبز هلو (Myzus persica) قابل انتقال است اما به وسیله بذر و خاک منتقل نمی شود. طریقه انتقال دامنه میزبانی، خصوصیات بیوفیزیکی و ارتباط سرولوژیکی این ویروس نشان می دهد که یک ایزوله از ویروس موزاییک خیارا CMV است

  ۱۳. نماتد مولد گره ریشه

  ریشه های آلوده از گره هایی به اندازه های کوچک تا قطر ۸ میلی متر پوشیده می شود. این گره ها تا عمق بیش از ۱۸۰ سانتی متر بر روی ریشه ها قابل مشاهده هستند. در گیاهان آلوده کاهش رشد، کوچکی و از دست دادن رنگ در برگ ها دیده می شود. این بیماری توسط نماتد Melodigyne  incognita Chitwood ایجاد می شود.

  مبارزه: عملیات زراعی، تدخین خاک و کاشت ارقام مقاوم از روش های مفید برای کنترل بیماری های نماتدی است.

  منبع :

  کتاب بیماری های مهم گیاهان دارویی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ۱۳۸۹

  امتیاز شما به این مقاله چقدره؟

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.